Butik Alviero
Ylli Kameri    
Sherbime Ligjore
Kontakte
Bulevardi Gjergj Fishta , Brinje Gjykates, pall. 6/1
Eksperience e certifikuar ne fushen e Avokatise qysh prej vitit 2001. Perkushtuar ne ceshtjet civile, demshperblime, Ceshtje familjare, ceshtje tregtare . Ndermjetesues/Mediator i licencuar nga Ministria e Drejtesise. Aftesi per te zgjidhur konfliktet me metoda alternative.

Avokat i perkushtuar ne ceshtjet civile.  

Trajtim i specializuar i ceshtjeve , familjare, demshperblimeve, kontratave, ceshtjet e trashegimise, sipermarrjet, rikuperimin e Borxheve.  

Konfidencialitet i garantuar , ne zyre , vetem biznes familjar . 

**********************************************

*********************

Licencuar nga Ministria e Drejtesise per Zgjidhjen e Alternative te Konflikteve me ndermjetesim. 

Çeshtje per ndermjetesim ; 

Te gjitha çeshtjet familjare 

Te gjitha çeshtjet mbi te drejtat e autorit, fyerjet, shpifjet , rrahjet dhe demtimet e lehta, 

Te gjitha çeshtjet tregtare , marredheniet mes ortakeve, administratoreve , dhe klinteve .

Te gjitha, çeshtjet kontraktore, ceshtjet e borxheve (kredi bankare dhe me individe) ne te cilat parashikohet "Zgjidhja me mirekuptim e marreveshjeve si rruge e jashtegjyqesore per trajtimin e konflikteve apo problemeve.

Forme kontakti

       
Copyright © 2006 - ikub.al shpk, All Rights Reserved