Butik Alviero
Uni. Mesdhetar i Shqipërisë    
Arsimi i Larte
Kontakte
Blvd. “Gjergj Fishta” Nr. 52
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, Tiranë, vjen në vendin e tij duke synuar të krijojë lidhjet e duhura përmes studimit kombëtar të shkencës dhe dukurive politike, ekonomike, fi nanciare, sociale e të diplomacisë me vlerat më të mira

Forme kontakti

       
Copyright © 2006 - ikub.al shpk, All Rights Reserved