Qendra e Formimit Profesional "Glori"    
Blvd. "Zogu i Pare"
Licensuar nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, përgatit Elektroauto të Përgjithshëm dhe Teknikë Mekatronikë, për motorët që punojnë me benzinë dhe naftë, në sistemet dhe agregatet kryesore të automjeteve moderne.

Programi i kursit (Currikula), bazohet në një tekste bashkëkohore, të përgatitura nga stafi inxhinierik mësimdhënës i Qendrës, të njësuara me ato të vendeve të BE, dhe përvetësimi me sukses i njohurive që transmeton, u jep mundësi kandidatëve për punësim në vende të huaja.Kategori Biznesi


Copyright © 2006 - ikub.al shpk, All Rights Reserved