Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll
Detajet e Aktit
Titulli: Për një ndryshim në udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001, të Këshillit të Ministrave, "Për mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit".
Tipi i Aktit: Udhëzim
Numri i Aktit: 4
Statusi i Aktit: Ne fuqi
Data e Aktit: 17.05.2001
Data e aprovimit te Aktit: 17.05.2001
Numri i neneve: --
Numri i fletores zyrtare: 30
Data e fletores zyrtare: 09.06.2001
Aktiviteti: Urbanistikë
Propozuar nga: Ministri i Punëve Publike
Pershkrimi i Aktit: Në udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001, të Këshillit të Ministrave, "Për mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit".Ndryshohet pika 2.
Tivari Studio
Amendamente
1 Mbikëqyrja dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit.
Akte te ngjashem
1 Mbikëqyrja dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit.
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja:UDHEZIM

Nr. 4,datë 17.5.2001


PER NJE, NDRYSHIM NE UDHEZIMIN NR.3, DATE 15.2.2001, TE KESHILLIT TE MINISTRAVE,, "PER MBIKQYRJEN DHE KOLAUDIMIN E PUNIMEVE TE NDERTIMIT"

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, dhe të neneve 7, 12 dhe 18, të ligjit nr.8402, datë 10.9.1998, "Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit", me propozimin e ministrit të Punëve Publike, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Në udhëzimin nr.3, datë 15.2.2001, të Këshillit të Ministrave, paragrafi i parë, i pikës 2 ndryshohet si vijon:

"Mbikëqyrja e punimeve kryhet nga persona, fizikë ose juridikë, të pajisur me licensën përkatëse. Mbikëqyrësi i punimeve caktohet nga kryetari i entit prokurues.".

Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë.


KRYEMINISTRI

ILIR META

Shfleto artikuj te tjere per: URBANISTIKA
Postuar nga: admin
ikub #:
105170013