Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll
Detajet e Aktit
Titulli: Për disa ndryshim e në ndarjen administrativo-tokësore të Republikës së Shqipërisë.
Tipi i Aktit: Vendim i KM
Numri i Aktit: 582
Statusi i Aktit: Ne fuqi
Data e Aktit: 12.08.1996
Data e aprovimit te Aktit: 12.08.1996
Numri i neneve: --
Numri i fletores zyrtare: 26
Data e fletores zyrtare: 14.11.1996
Aktiviteti: Ndarje Administrative
Propozuar nga: Sekretari i Shtetit për Pushtetin Lokal
Pershkrimi i Aktit: Ne vendimin e Keshillit te Ministrave Nr.269, date 25.6.1992 "Per ndarjen administrativo-tokesore te Republikes se Shqiperise", behen ndryshime :
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja: REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI I MINISTRAVE

V E N D I M
NR.582 DATE 12.8.1996

PER DISA NDRYSHIME NE NDARJEN ADMINISTRATIVO-TOKESORE TE
REPUBLIKES SE SHQIPERISE


Me propozimin e Sekretarit te Shtetit per Pushtetin Lokal,
Keshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Ne vendimin e Keshillit te Ministrave Nr.269, date 25.6.1992
"Per ndarjen administrativo-tokesore te Republikes se
Shqiperise", behen keto ndryshime :
- Komuna Bushtrice ne rrethin e Kukesit te ndahet ne tri
komuna:
1. Komuna e Kalisit, me qender ne fshatin Kalis, e perbere
nga fshatrat Kalis, Gurre, Pralisht, Geshtenje dhe Koder
Geshtenje.
2. Komuna e Bushtrices, me qender ne Palushe, e perbere nga
fshatrat Bushtrice, Palush, Gjegje, Matranzh, Baruq, Shpat dhe
Vile.
3. Komuna Gryka e Cajes me qender ne fshatin Fshat, e
perbere nga fshatrat Fshat, Shkinak. Caj dhe Buzemadh.
- Bashkia Konispol, e perbere nga qyteti Konispol dhe fshati
Ciflik.
2. Komuna Markat me qender ne fshatin Markat, e perbere nga
fshatrat Markat, Ninat, Shales, Dishat dhe Janjar.
- Komuna Selenice ne rrethin e Vlores te ndahet ne :
1. Bashkia Selenice, e perbere nga qyteti Selenice.
2. Komuna Armen, me qender ne Armen, e perbere nga fshatrat
Armen, Mesarak, karbunare, Romes, Treblove dhe fshatrat Picare
dhe Lubonje qe shkeputen nga komuna Shushice.
- Komuna Shllak ne rrethin e Shkodres te ndahet ne dy
komuna:
1. Komuna Shllak, me qender ne Vukjakaj, e perbere nga
fshatrat Vukjakaj-Gegaj, Palaj, Bene, Kroni i Madh, Barcolli,
Vukaj dhe Ukbibaj.
2. Komuna Temal, me qender ne Koman, e perbere nga fshatrat
Koman, Gusht, Qerret, Arre, Vile, Telum, Kllogjen, Malagji,
Kajvall, Toplan dhe Serme.
- Komuna Bushat ne rrethin e Shkodres te ndahet ne dy
komuna:
1. Komuna Bushat, me qender ne Bushat, e perbere nga
fshatrat Bushat, Shkieze, Plezhe, Kosmac, Stajke, Ashte, Rranxe,
Fshati i Ri, Mali i Jushit, pa lagjen Hoten, Plepan, Melgush.
2. Komuna Barbullush, me qender ne Barbullush, e perbere nga
fshatrat Barbullush, Kukel dhe lagjja Hote e Malit te Jushit.
- Bashkia kelcyre ne rrethin e Permetit te ndahet ne :
1. Bashkia Kelcyre, me qender ne Kelcyre, e perbere nga
qyteti Kelcyre dhe fshatrat Fshat-Kelcyre, Mbrezhdan, Maleshove,
Limar dhe Leskaj.
2. Komuna Dishnice, me qender ne Kelcyre, e perbere nga
fshatrat Bedyqas Tolare, Panarit, Riban, Varibobe, Kuqan,
Mertinje, Xhanaj, Benje, Fratar, Senican, Katundishte, Leskovec,
Gerdas dhe Kodrishte.
Shkeputen nga Bashkia Kelcyre fshatrat Argove, Grabove e
Pacomit dhe kalojne me komunen Qender.
- Komuna Qender ne rrethin e Permetit te ndahet ne dy
komuna:
1. Komuna Qender, me qender ne Piskove, e perbere nga
fshatrat Piskove, Kosine, Kutal, Buhal, Rapcke, Pacomit, Grabove,
Argove, Raban, Alipostivan, Odrican, Borrocke, Pagri, Kosove,
Hotove, Gosnisht e Mokrice-Zleush.
2. Komuna Petran, me qender ne Petran, e perbere nga
fshatrat Petran, Kaludhe, Gjinkar, Benje-Novosele, Ogdunane,
Delvine, Lipivan, Trebozisht, Tremisht, Lupcke, Bodar, Qilarisht,
Leshnice, Leuse, Lipe dhe Badlonje.
Komuna Kutalli ne rrethin e Beratit te ndahet ne dy komuna:
1. Komuna Kutalli, me qender ne Kutalli, e perbere nga
fshatrat Kutalli, Pobrat, Sqepur, Protoduar, Rerez-Kunarak,
Drenovice, Samatice, Gorican, Gorican-Çlirim dhe Malas-Breg.
2. Komuna Cukalat, me qender ne Cukalat, e perbere nga
fshatrat Cukalat, Donofrose, Slanice, Allambrez, Krotine dhe
Cete.
- Komuna Fushe-Arresi ne rrethin e Pukes te ndahet :
1. Bashkia Fushe-Arresi, me qender ne qytetin Fushe-Arresi,
e perbere nga qyteti Fushe-Arresi dhe fshatrat fshat
Fushe-Arresi, Micoje dhe Lumardh.
2. Komuna Qafe-Mali, me qender ne Qafe-Mali, e perbere nga
fshatrat Qafe-Mali, Kryezi, Orosh, Lajthize, Lumebardhe, Tac,
Srriqe, Armiraj dhe Mollekuqe.
3. Komuna Rrape, me qender ne Rrape, e perbere nga fshatrat
Rrape, mece, Kabash, Buhot, Blinisht, Bicaj, Breg dhe Lumzi.
- Bashkia Perrenjas ne rrethin e Librazhdit te ndahet ne :
1. Bashkia Perrenjas, e perbere nga qyteti i Perrenjasit dhe
fshatrat Rashtan e Perrenjas-Fshat.
2. Komuna Rrajce me qender ne Rrajce, e perbere nga fshatrat
Rrajce, Sutaj, Skenderbej, Bardhaj, Katjel, Kotodesh dhe Urake.
- Bashkia Sarande ne rrethin e Sarandes te ndahet ne :
1. Bashkia Sarande e perbere nga qyteti Sarande dhe fshatrat
Gjashte, Metoq dhe Shelegar.
2. Komuna Ksmail, me qender ne Ksamil, e perbere nga fshati
Ksamil.
Komuna Aliko do te kete nen juridiksionin e saj edhe fshatin
Çuke te Bashkise Sarande. Komuna Aliko te kaloje nga rrethi i
Delvines ne rrethin e Sarandes.
- Ne numrin e punonjesve te Sekretariatit Shteteror te
Pushtetit Lokal shtohen 8 punonjes me nje fond page prej 228,8
mije lekesh per periudhen dymujore nentor-dhjetor 1996. Per vitin
1997 efekti i shteses se numrit te punonjesve te llogaritet ne
buxhetin e vitit 1997.

Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

KRYETARI I KESHILLIT TE MINISTRAVE
ALEKSANDER MEKSI
Shfleto artikuj te tjere per: ADMINISTRATIVE
Postuar nga: admin
ikub #:
608120001