Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll
Detajet e Aktit
Titulli: Për strukturën organizative dhe organikën e Ministrisë së Drejtësisë.
Tipi i Aktit: Vendim i KM
Numri i Aktit: 736
Statusi i Aktit: Ne fuqi
Data e Aktit: 07.11.1996
Data e aprovimit te Aktit: 07.11.1996
Numri i neneve: --
Numri i fletores zyrtare: --
Data e fletores zyrtare: --
Aktiviteti: I Papërcaktuar
Propozuar nga: Ministria e Drejtësisë
Pershkrimi i Aktit: Për strukturën organizative dhe organikën e Ministrisë së Drejtësisë.
Tivari Studio
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja: REPUBLIKA E SHQIPERISE
Keshilli i Ministrave

VENDIM
Nr.736 date 7.11.1996

PER
STRUKTUREN ORGANIZATIVE DHE ORGANIKEN E MINISTRISE SE DREJTESISE

Nbeshtetur ne vendimin e Keshillit te Ministrave nr.469, date
14.8.1995 "Per kompetencat per emerimin dhe largimin e drejtoreve
te drejtorive ne ministri dhe institucione te tjera qendrore dhe
per ndryshimet ne strukturat e tyre", dhe me propozimin e
Ministrise se Drejtesise
1. Struktura e Ministrise se Drejtesise te jete sipas skemes
1 bashkelidhur.
2. Oragnika e Ministrise se Drejtesise te jete sipas skemes 2
bashkelidhur.
3. Numri i punonjesve te Ministrise se Drejtesise do te jete
gjithsej 85 vete.
4. Efektet financiare te perballohen nga buxheti aktual i
Ministrise se Drejtesise.

Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

KRYETARI I KESHILLIT TE MINISTRAVE
ALEKSANDER MEKSI

ORGANIKA E MINISTRISE SE DREJTESISE

Ministri 1
Zv.minister 1

I.KABINETI 3
Shef kabineti 1
Zedhenes i shtypit 1
Sekretare e ministrit 1

II.DREJTORIA E KODIFIKIMIT (10)
Drejtor 1
Specialist 7
Specialist perkthyes 2

III. DREJTORIA E MARREDHENIEVE ME JASHTE (4)
Drejtor 1
Specialist 3

IV. DREJTORIA EKONOMIKE (7)

Drejtor 1
Specialist buxheti 3
Revizor 3

V. DREJTORIA E PERSONEL ORGANIZMIT
DHE E SHERBIMEVE (33)

Drejtori 1
Sektori i statistikes dhe
informatikes
Shefe e sektorit te statistikes
dhe informatikes 1
Specialist 2
Sektori i arkivit
Shefe e sektorit te arkivit 1
Arkiviste protokolliste 1
Sektori i sherbimeve
Shefi i sektorit te sherbimeve 1
Sekretare daktilografiste 4
Bibliotekiste 1
Shofere 10
Punetore mirembajtjeje 1
Roje 2
Pastruese 2
Sektori i llogarise
Shefe e sektorit te llogarise 1
Llogaritar-arketar 1
Magazinier 1

VI.NJESIA E MENAXHIMITTE PROJEKTIT PHARE(PMU) 4
Drejtor 1
Admiistrator 1
Sekretare 1
Shofer 1

VII. SEKTORI I INSPEKTIMIT (14)

Shef i sektorit te inspektimit 1
Specialiste 13
VIII. SEKTORI I SHERBIMEVE TE LIRA(NOTERI-AVOKATI) (2)

Shef i sektorit te sherbimeve te lira 1
Specialist 1

IX SEKTORI I GJENDJES GJYQESORE (6)

Shef i sektorit te gjendjes
gjyqesore 1
Specialist te gjendjes gjyqesore 5

Punonjes gjithsej 85


KRYETARI I KESHILLIT TE MINISTRAVE
ALEKSANDER MEKSI
Shfleto artikuj te tjere per:
Postuar nga: admin
ikub #:
611070008