Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll
Detajet e Aktit
Titulli: Për miratimin e strategjisë së zhvillimit të biznesit dhe të investimeve, për periudhën 2007-2013.
Tipi i Aktit: Vendim i KM
Numri i Aktit: 795
Statusi i Aktit: Ne fuqi
Data e Aktit: 11.07.2007
Data e aprovimit te Aktit: 11.07.2007
Numri i neneve: --
Numri i fletores zyrtare: 170
Data e fletores zyrtare: 18.12.2007
Aktiviteti: Strategji zhvillimi të biznesit dhe investimeve
Propozuar nga: Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Pershkrimi i Aktit: Miratimin e strategjisë së zhvillimit të biznesit dhe të investimeve, për periudhën 2007-2013, sipas dokumentit, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja:VENDIM
Nr. 795, date 11.7.2007

PER MIRATIMIN E STRATEGJISË SË ZHVILLIMIT TË BIZNESIT DHE TË
INVESTIMEVE, PER PERIUDHËN 2007-2013

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e strategjisë së zhvillimit të biznesit dhe të investimeve, për periudhën 2007-2013, sipas dokumentit, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
2. Ngarkohet Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha


STRATEGJIA E ZHVILLIMIT TË BIZNESIT DHE TË INVESTIMEVE(2007-2013)
Shfleto artikuj te tjere per:
Postuar nga: admin
ikub #:
707110004

Reklame
Raiffeisen


Reklame
Allweb
Reklame
inTV