0 0
0
 
Detajet e Aktit
Titulli: Për një ndryshim në vendimin nr. 511, datë 24.10.2002 të Këshillit të Ministrave "Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore", të ndryshuar
Tipi i Aktit: Vendim i KM
Numri i Aktit: 456
Statusi i Aktit: Ne fuqi
Data e Aktit: 26.07.2007
Data e aprovimit te Aktit: 26.07.2007
Numri i neneve: --
Numri i fletores zyrtare: 96
Data e fletores zyrtare: 29.07.2007
Aktiviteti: Statusi i Nëpunësit Civil,Kodi i Punës
Propozuar nga: Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Pershkrimi i Aktit: Në pikën 2 të kreut të I të vendimit nr.511, datë 24.10.2002 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, shtohet një paragraf.
Amendamente
1 Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore.
Akte te ngjashem
1 Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore.
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja:VENDIM
Nr.456, datë 26.7.2007

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.511, DATË 24.10.2002 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR KOHËZGJATJEN E PUNËS DHE TË PUSHIMIT NË INSTITUCIONET SHTETËRORE", TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 19, shkronja "c", 20, shkronjat "ë" dhe "g", e 29 të ligjit nr.8549, datë 11.11.1999 "Statusi i nëpunësit civil", dhe neneve 76-108 të ligjit nr.7961, datë 12.7.1995 "Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Në pikën 2 të kreut të I të vendimit nr.511, datë 24.10.2002 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, shtohet paragrafi, me këtë përmbajtje:
"Orari ditor i punës, për periudhën 30 korrik-27 gusht 2007, fillon çdo ditë në orën 8.00 dhe përfundon në orën 13.00.".
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha


Komente: Shfleto artikuj te tjere per:
Postuar nga: admin
ikub #:
 0 707260001

   
 
  *Nese nuk e lexoni kodin atehere ringarkoni faqen per nje kod te ri.Argetohu Gjej
Jeta e perditshme Te nevojshme


keit

spitaliamerikan

as