ebuy.al
Alexa Alexa
0 0
0
 
Detajet e Aktit
Titulli: PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.9948, DATË 7.7.2008 "PËR SHQYRTIMIN E VLEFSHMËRISË LIGJORE TË KRIJIMIT TË TITUJVE TË PRONËSISË MBI TOKËN BUJQËSORE"
Tipi i Aktit: Ligj
Numri i Aktit: 10136
Statusi i Aktit: Ne fuqi
Data e Aktit: 11.05.2009
Data e aprovimit te Aktit: 12.06.2009
Numri i neneve: 2
Numri i fletores zyrtare: 86
Data e fletores zyrtare: 12.06.2009
Aktiviteti: Pronë
Propozuar nga: Këshilli i Ministrave
Pershkrimi i Aktit: Në ligjin nr.9948, datë 7.7.2008, pas nenit 18 shtohet neni 18/1 me këtë përmbajtje:
Amendamente
1 Për tokën.
2 PËR SHQYRTIMIN E VLEFSHMËRISË LIGJORE TË KRIJIMIT TË TITUJVE TË PRONËSISË MBI TOKËN BUJQËSORE
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja:

LIGJ

Nr.10 136, datë 11.5.2009



PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.9948, DATË 7.7.2008 "PËR SHQYRTIMIN E VLEFSHMËRISË LIGJORE TË KRIJIMIT TË TITUJVE TË PRONËSISË MBI TOKËN BUJQËSORE"



Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,



KUVENDI

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË



VENDOSI:



Neni 1



Në ligjin nr.9948, datë 7.7.2008, pas nenit 18 shtohet neni 18/1 me këtë përmbajtje:



"Neni 18/1



Afati i përcaktuar në pikën 6 të nenit 8 shtyhet edhe 6 muaj nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji.".



Neni 2



Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.



Shpallur me dekretin nr.6187, datë 25.5.2009 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi

 



Komente: Shfleto artikuj te tjere per:
Postuar nga: admin
Lexuar: ikub #:
 0  1.304 905110041





   
 
  *Nese nuk e lexoni kodin atehere ringarkoni faqen per nje kod te ri.


Kerkoni Gjeni Prona









| Shto tek te Preferuarat




Spitali Amerikan