Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll
Detajet e Aktit
Titulli: PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.9948, DATË 7.7.2008 “PËR SHQYRTIMIN E VLEFSHMËRISË LIGJORE TË KRIJIMIT TË TITUJVE TË PRONËSISË MBI TOKËN BUJQËSORE”, TË NDRYSHUAR
Tipi i Aktit: Aktnormativ i KM
Numri i Aktit: 5
Statusi i Aktit: Ne fuqi
Data e Aktit: 30.09.2009
Data e aprovimit te Aktit: 08.10.2009
Numri i neneve: 2
Numri i fletores zyrtare: 143
Data e fletores zyrtare: 08.10.2009
Aktiviteti: Tokë Bujqësore
Propozuar nga: Kryeministri
Pershkrimi i Aktit: Fjalia e parë, e nenit 5 të ligjit nr.9948, datë 7.7.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar, ndryshohet, si më poshtë vijon: “Në zbatim të këtij ligji, krijohet, si strukturë e veçantë, Komisioni Qeveritar i Tokës (KQT).”.
Amendamente
1 Për tokën.
2 PËR SHQYRTIMIN E VLEFSHMËRISË LIGJORE TË KRIJIMIT TË TITUJVE TË PRONËSISË MBI TOKËN BUJQËSORE
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja:

AKT NORMATIV


Nr.5, datë 30.9.2009


 


PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.9948, DATË 7.7.2008 “PËR SHQYRTIMIN E VLEFSHMËRISË LIGJORE TË KRIJIMIT TË TITUJVE TË PRONËSISË MBI TOKËN BUJQËSORE”, TË NDRYSHUAR


 


 


Në mbështetje të nenit 101 të Kushtetutës, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


 


VENDOSI:


 


Neni 1


 


Fjalia e parë, e nenit 5 të ligjit nr.9948, datë 7.7.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar, ndryshohet, si më poshtë vijon:


“Në zbatim të këtij ligji, krijohet, si strukturë e veçantë, Komisioni Qeveritar i Tokës (KQT).”.


 


Neni 2


 


Ky akt normativ hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.


 


KRYEMINISTRI


Sali Berisha
Shfleto artikuj te tjere per:
Postuar nga: admin
ikub #:
BUJQESI
909300029

Reklame
Raiffeisen


Reklame
Allweb
Reklame
inTV