Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll
Detajet e Aktit
Titulli: MBI MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË PAGESËS VJETORE PËR LICENCË KOMBËTARE TRANSMETIMI NUMERIK TOKËSOR AUDIOVIZIV, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 4, DATË 22.5.2013
Tipi i Aktit: Ligj
Numri i Aktit: 154
Statusi i Aktit: I ndryshuar
Data e Aktit: 18.07.2016
Data e aprovimit te Aktit: 18.07.2016
Numri i neneve: --
Numri i fletores zyrtare: 144
Data e fletores zyrtare: 02.08.2016
Aktiviteti: Media
Propozuar nga: --
Pershkrimi i Aktit: Të miratojë ndryshimin e pagesës vjetore për licencë kombëtare transmetimi numerik tokë- sor audioviziv nga 15, 800, 000 lekë në masën 9, 330, 000 lekë.
Tivari Studio
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja:
VENDIM
Nr. 154, datë 18.7.2016
MBI MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË PAGESËS VJETORE PËR LICENCË KOMBËTARE TRANSMETIMI NUMERIK TOKËSOR AUDIOVIZIV, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 4, DATË 22.5.2013, “MBI MIRATIMIN E PAGESAVE PËR LICENCË”
 
Në mbështetje të nenit 25, të ligjit nr. 97/2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,
 
VENDOSI:
1. Të miratojë ndryshimin e pagesës vjetore për licencë kombëtare transmetimi numerik tokë- sor audioviziv nga 15, 800, 000 lekë në masën 9, 330, 000 lekë.
2. Ngarkohet administrata e AMA-s për zbatimin e këtij vendimi.
 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
KRYETARI
Gentian Sala

Shfleto artikuj te tjere per: LICENCE MIRATIMI NDRYSHIMI PAGESA PAGESA
Postuar nga: khoxha
ikub #:
1608050157