Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Dekret)
Nuk ka nen-kategori
Dekret, Nr. 9949, datë 17.01.2017
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE
U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

Dekret, Nr. 9733, datë 09.09.2016
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE
U jepet shtetësia shqiptare, me kërkesë të tyre, personave të mëposhtëm: 1. Ahmet Burak Ihsan Göktepe 2. Sami Shaban (Šaban) Ulaj 3. Donato Bruno Oliverio 4. Ramë Sali Lahaj 5. Esmeranda Tomo Gjinaj

Dekret, Nr. 9948, datë 17.01.2017
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE
U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

Dekret, Nr. 9728, datë 01.09.2016
DEKRET PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE
lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre, personave të mëposhtëm: 1. Mario Equerem Halili 2. Ronaldo Equerem Halili 3. Erjon Eqerem Sulejmani 4. Alban Tasim Spahiu 5. Eduart Kadri Alimehmeti 6. Vedran Niko Ajkovic (Hajkola) 7. Edlira Luan Duraj 8. Albana Burhan Engel (Hushi)

Dekret, Nr. 9947, datë 17.01.2017
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE
U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm: 1. Arber Bexhet Shkodra 2. Narcis Mehmet Alibegu

Dekret, Nr. 9727, datë 01.09.2016
DEKRET PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE
U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre, personave të mëposhtëm: 1. Aida Selamet Hamzi 2. Suela Zihni Haxhiraj 3. Olivera Josif Schmidt (Adhami) 4. Semiha Beqir Rami (Muka) 5. Xhejni Gëzim Fyshku 6. Kristian Viktor Gjinaj 7. Hanë (Hane) Zef Volaj (Mitaj).....

Dekret, Nr. 9946, datë 10.01.2017
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE
Neni 1 I jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tij personit të mëposhtëm: Era Nezir Istrefaj

Dekret, Nr. 9725, datë 22.08.2016
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE
I jepet shtetësia shqiptare, me kërkesë të tij, personit të mëposhtëm: RaShaun Eneal William Evertt Broadus

Dekret, Nr. 9766, datë 14.10.2016
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE
Neni 1 U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre, personave të mëposhtëm:

Dekret, Nr. 9723, datë 15.08.2016
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE
U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre, personave të mëposhtëm: 1. ?zlem Nureldin Hassan Gulam 2. Donald Sajmir Brari 3. Laert Haxhi Nina 4. Rahim Jahja Toçilla 5. Suela Rahim Toçilla 6. Nertila Nexhat Bilbija (Qereshniku) 7. Arlind Afrim Baraku 8. Hysen Gjemë Rashkaj 9.

Dekret, Nr. 9763, datë 12.10.2016
PËR CAKTIMIN E DATËS SË ZGJEDHJEVE PËR KRYETAR BASHKIE, BASHKIA KOLONJË, QARKU KORÇË
Neni 1 Caktimin e datës 20 nëntor 2016, për zhvillimin e zgjedhjeve për kryetar të Bashkisë Kolonjë, qarku Korçë.

Dekret, Nr. 9722, datë 15.08.2016
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE
U jepet shtetësia shqiptare, me kërkesë të tyre, personave të mëposhtëm: 1. Albert Ruzhdi Parashumti 2. Esra Süleyman Çelik Elbasani (Çelik) 3. Lindita (Lendita) Mark Thaqi 4. Sopiko Vasil Tskhadadze 5. Nazmi Rexhep Aliu 6. Dafina Zef Grabanica 7. Fitore Avdyl Rexhaj (Haxhnikaj) 8. Giacomo C

Dekret, Nr. 9754, datë 07.10.2016
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE
I jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tij personit të mëposhtëm: Emir Bajram Sahiti.

Dekret, Nr. 9721, datë 15.08.2016
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE
U jepet shtetësia shqiptare, me kërkesë të tyre, personave të mëposhtëm: 1. Edmond Skënder Pustina 2. Olsa Jakup Rroji 3. Vehap Asllan Qoku 4. Flamur Nevrus Selimi 5. Mira Fran Stajkiq (Leka)

Dekret, Nr. 9764, datë 14.10.2016
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE
U jepet shtetësia shqiptare, me kërkesë të tyre, personave të mëposhtëm: 1. Nijas Shefqet (Shefket) Lena 2. Izair Bajram Emini 3. Ibrahim Amin Alyasin

Dekret, Nr. 9724, datë 16.08.2016
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE
U jepet shtetësia shqiptare, me kërkesë të tyre, personave të mëposhtëm: 1. Labinot Faruk Ibrahimi 2. Ylber Latif Ramadani 3. Mentor Xhemajl Mazrekaj

Dekret, Nr. 9763, datë 12.10.2016
PËR CAKTIMIN E DATËS SË ZGJEDHJEVE PËR KRYETAR BASHKIE, BASHKIA KOLONJË, QARKU KORÇË
Caktimin e datës 20 nëntor 2016, për zhvillimin e zgjedhjeve për kryetar të Bashkisë Kolonjë, qarku Korçë.

Dekret, Nr. 9720, datë 08.08.2016
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE
U jepet shtetësia shqiptare, me kërkesë të tyre, personave të mëposhtëm:

Dekret, Nr. 9754, datë 07.10.2016
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE
I jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tij personit të mëposhtëm:

Dekret, Nr. 9718, datë 08.08.2016
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE
U jepet shtetësia shqiptare, me kërkesë të tyre, personave të mëposhtëm:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10