Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Kërkesë)
Nuk ka nen-kategori
Kërkesë, Nr. 4270/2, datë 27.12.2017
PËR SHPRONËSIM, PËR INTERES PUBLIK, TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “SISTEMIMI I BLLOKUT TË BANIMIT
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemimi i bllokut të banimit në lagjen “Kadri Qystri””, Lushnjë.

Kërkesë, Nr. -, datë 15.11.2017
KËRKESË
Shtetësja Eda Bruzja kërkon, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, shpalljen të zhdukur të shtetasit Fatmir Bruzja, i datëlindjes 31.8.1968.

Kërkesë, Nr. -, datë 16.01.2018
KËRKESË
Shtetasja Froso Memaj, e datëlindjes 13.7.1929, kërkon pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër deklarimin e vdekjes së shtetasit Edmont Memaj.

Kërkesë, Nr. -, datë 03.11.2017
KËRKESË
Shtetasja Vangjeli Pina kërkon, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, shpalljen të zhdukur të shtetasit Sandri Pina dhe caktimin e saj si kujdestare për administrimin e pasurisë së tij.

Kërkesë, Nr. -, datë 29.12.2018
KËRKESË
Shtetasja Rudina Raboçi (Korro), kërkon pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, shpalljen të zhdukur të shtetasit Sokol Korro, i biri i Avniut dhe i Afrovitit, i datëlindjes 6.7.1970, lindur në Përmet dhe banues në Vrine, Bashkia Konispol.

Kërkesë, Nr. 4144, datë 20.07.2017
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Zhvillimit Urban shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Rikualifikim i qendrës së qytetit, loti 1”, Cërrik.

Kërkesë, Nr. 3825, datë 22.12.2017
PËR SHPRONËSIM, PËR INTERES PUBLIK, PËR PASURITË QË PREKEN NGA NDËRTIMI I PROJEKTIT, “REHABILITIMI I QENDRËS SË QYTETIT FUSHË-ARRËZ”
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Rehabilitimi i qendrës së qytetit Fushë-Arrëz”.

Kërkesë, Nr. 4002/1, datë 20.07.2017
PËR SHPRONËSIM ME INTERES PUBLIK
Ministria e Energjisë dhe Industrisë shpall kërkesën për shpronësim me interes publik të pasurive të paluajtshme të tipit “tokë bujqësore, arë, truall, pyll, kullotë”, që preken nga “Ndërtimi i linjës 110 kv, Memaliaj - Gjirokastër, shtylla lidhëse me nënstacionin”.

Kërkesë, Nr. 5443, datë 22.12.2017
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Ndërtimi i godinës së re të mjekësisë së përgjithshme - godinë 8-katëshe në territorin e QSUT-së”- kredi.

Kërkesë, Nr. 3072/6, datë 20.07.2017
PËR SHPRONËSIM ME INTERES PUBLIK
Ministria e Energjisë dhe Industrisë shpall kërkesën për shpronësim me interes publik të pasurive të paluajtshme të tipit “tokë bujqësore, arë, truall, pyll, kullotë”

Kërkesë, Nr. -, datë 05.12.2017
KËRKESË
Shtetasi Leonard Shperdheja kërkon pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier shpalljen të zhdukur dhe më pas të vdekur të shtetasve Dalip Shperdheja dhe Astrit Shperdheja.

Kërkesë, Nr. 1774/10, datë 19.07.2017
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Punëve të Brendshme shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim dhe asfaltim brenda lagjes “Isa Boletini”, faza IV”, bashkia Vlorë.

Kërkesë, Nr. -, datë 05.12.2017
KËRKESË
Shtetasi Llambi Konomi kërkon pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë shpalljen të vdekur të shtetasit Bardhosh Hysni Tozaj.

Kërkesë, Nr. 3912/3, datë 18.07.2017
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Energjisë dhe Industrisë shpall kërkesën për shpronësim, marrjen në përdorim të përkohshëm dhe vendosjen e servitutit të kalimit, për pasuritë e paluajtshme që preken nga ndërtimi i Korridorit të Sistemit të Gazsjellësit dhe rrugët hyrëse te Valvulat e Bllokimit (pjesa e dytë)

Kërkesë, Nr. 1509/4, datë 16.11.2017
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Për rehabilitimin e lumit Gjanicë”, Fier.

Kërkesë, Nr. 10903, datë 24.10.2017
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme pronë private, që preken nga “Masterplani 2016–2030 i Universitetit Bujqësor të Tiranës”.

Kërkesë, Nr. 1486/1, datë 21.11.2017
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rishikim i kalimeve këmbësore (trotuar) dhe i hapësirave publike në rrugën “Gjykatë - Akademia e Marinës - 7 pallatet”

Kërkesë, Nr. 341/3, datë 23.10.2017
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Belvedere Vlorë”.

Kërkesë, Nr. -, datë 15.11.2017
KËRKESË
Shtetasi Neço Rondo kërkon, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, shpalljen të zhdukur të shtetasit Petro Rondo, i datëlindjes 14.11.1910.

Kërkesë, Nr. 4655/5, datë 12.10.2017
PËR SHPRONËSIM ME INTERES PUBLIK
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë shpall kërkesën për shpronësim me interes publik të pasurive të paluajtshme të tipit “tokë bujqësore, arë dhe truall”, që preken nga “Ndërtimi i linjës së transmetimit 110 KV, LAÇ 1-LAÇ 2”.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10