Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Kërkesë)
Nuk ka nen-kategori
Kërkesë, Nr. 484, datë 24.01.2017
PËR SHPRONËSIM PËR INTERES PUBLIK
Ministria e Zhvillimit Urban shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rehabilitimi i zonës rreth ‘Qytezës së Fëmijëve’, Korçë”.

Kërkesë, Nr. 5435/8, datë 05.01.2017
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Punëve të Brendshme shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim, asfaltim-ndriçim i aksit rrugor blloku 11.2 ha në lagjen “Besëlidhja””, faza e tretë, Bashkia e Lezhës.

Kërkesë, Nr. 357, datë 23.01.2017
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës shpall kërkesën “Për shpronësimet, për interes publik, të pasurive pronë private që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor “By-Pass Plepa– Kavajë–Rrogozhinë (shtesat)”, për pasuritë e llojit “arë’ dhe “truall”.

Kërkesë, Nr. 5549/4, datë 17.10.2016
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Energjisë dhe Industrisë shpall kërkesën për shpronësim me interes publik të pasurive të paluajtshme të tipit “ndërtim, tokë bujqësore arë, truall, kullotë” që preken nga “Ndërtimi i Nënstacionit 110/20 kV Gjiri i Lalzit, Durrës”.

Kërkesë, Nr. 417, datë 20.01.2017
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Zhvillimit Urban shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Zgjerimi i varrezave publike, faza e katërt, Njësia Administrative Portëz, Mbyet, Patos–Fshat”, Fier.

Kërkesë, Nr. 4947/5, datë 17.10.2016
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Energjisë dhe Industrisë shpall kërkesën për shpronësim me interes publik të pasurive të paluajtshme të tipit “tokë bujqësore arë”, që preken nga “Ndërtimi i Linjës 110 KV Laç–Skuraj”.

Kërkesë, Nr. 340/1, datë 19.01.2017
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Zhvillimit Urban shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rehabilitimi i rrugës “Xoxi Andoni” dhe hapësirave rreth saj”, shtesat, Fier.

Kërkesë, Nr. 4828, datë 06.10.2016
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës shpall kërkesën “Për shpronësimet për interes publik, të pasurive pronë private që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor “By-pass Fier (shtesa)”, për pasuritë e llojit “truall” dhe “arë”. Subjekti kërkuesi këtij objekti është Autoriteti Rrugor Shqiptar. M

Kërkesë, Nr. 339, datë 18.01.2017
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Zhvillimit Urban shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik, të pasurive tëpaluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Shtesat e varrezave Sharrë”, Tiranë.

Kërkesë, Nr. 4295/6, datë 11.10.2016
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Punëve të Brendshme shpall kërkesën për shpronësim për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Zgjerim i varrezave publike” në Bashkinë e Elbasanit.

Kërkesë, Nr. 223, datë 13.01.2017
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Zhvillimit Urban shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rehabilitimi i Qendrës së Qytetit Koplik”.

Kërkesë, Nr. 3076/10, datë 11.10.2016
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Punëve të Brendshme shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion dhe asfaltin i rrugëve të lagjeve në Kodër–Vorë, loti I”, Bashkia Vorë.

Kërkesë, Nr. 4391/7, datë 21.10.2016
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Punëve të Brendshme shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtim, sistemim dhe asfaltim i rrugëve dhe trotuareve”, në Bashkinë e Hasit.

Kërkesë, Nr. 4828, datë 06.10.2016
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës shpall kërkesën “Për shpronësimet për interes publik, të pasurive pronë private që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor “By-pass Fier (shtesa)”

Kërkesë, Nr. 2503/10, datë 21.10.2016
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion i shëtitores “Ali Pasha”, restaurim i fasadave, ndriçim, sistemim trotuaresh”, në Bashkinë e Tepelenës.

Kërkesë, Nr. 4766, datë 04.10.2016
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës shpall kërkesën “Për shpronësimet, për interes publik, të pasurive pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor “Tiranë–Elbasan (shtesa)”, për pasuritë e llojit “truall”, “arë” dhe “objekte”.

Kërkesë, Nr. 6001/6, datë 09.01.2017
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Energjisë dhe Industrisë shpall kërkesën për shpronësim me interes publik të pasurive të paluajtshme të tipit “tokë bujqësore arë”, që preken nga “Ndërtimi i Nënstacionit 400 kV Fier”. Subjekti kërkues i këtij shpronësimi është “OST” sh.a. Tiranë.

Kërkesë, Nr. 5317, datë 29.09.2016
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Zhvillimit Urban shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i shkollës “Kosova””, Tiranë.

Kërkesë, Nr. 5931/5, datë 09.01.2016
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Energjisë dhe Industrisë shpall kërkesën për shpronësim me interes publik të pasurive të paluajtshme të tipit “tokë bujqësore arë”, që preken nga “Ndërtimi i Nënstacionit 110/20 kVB Fushë-Krujë”.

Kërkesë, Nr. 5253, datë 27.09.2016
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Zhvillimit Urban shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Asfaltimi i rrugëve dhe trotuarit pranë stadiumit “Qemal Stafa”, Tiranë.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10