Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Komunik.)
Nuk ka nen-kategori
Komunikatë, Nr. 1, datë 01.08.1996
Komunikatë e KQZ për rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve për deputetët e Kuvendit Popullor të Republikës së Shqipërisë.
Në datat 26 maj 1996, 2 qershor 1996 dhe 16 qershor 1996 u kryen votimet për zgjedhjet e Kuvendit Popullor të Republikës së Shqipërisë.

Komunikatë, Nr. 1, datë 14.07.1992
Komunikatë e Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve për përfundimin e zgjedhjeve të 22 Marsit 1992 të deputetëve për legjistraturën e 13-të të Kuvendit Popullor.
Komunikatë e Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve për përfundimin e zgjedhjeve të 22 Marsit 1992 të deputetëve për legjistraturën e 13-të të Kuvendit Popullor.


1