Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Njoftim)
Nuk ka nen-kategori
Njoftim, Nr. 820, datë 20.01.2017
MBI HYRJEN NË FUQI TË DISA MARRËVESHJEVE NDËRKOMBËTARE
1. Marrëveshje ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian mbi procedurat e sigurisë për shkëmbimin dhe mbrojtjen e informacionit të klasifikuar, nënshkruar më 3.3.2016, hyrë në fuqi më 1.9.2016.

Njoftim, Nr. 4, datë 29.12.2005
Lista e vendeve vakant për noterë
Lista e vendeve vakant për noterë

Njoftim, Nr. 5063, datë 24.08.2007
Për vende vakante për noter në Bashkinë, Tiranë
Vende vakante për noter në Bashkinë, Tiranë

Njoftim, Nr. 3, datë 19.08.2005
Lista e vendeve vakant për noterë në rrethe
Lista e vendeve vakant për noterë në rrethe

Njoftim, Nr. 6, datë 15.11.2006
Për vende vakante për noter
Vende vakante për noter

Njoftim, Nr. 2, datë 10.05.2005
Njoftim për vende vakante për noter
Ministria e Drejtësisë shpall publikisht vende vakante për noter.

Njoftim, Nr. 5, datë 18.04.2006
Për vende vakante për notere.
Për vende vakante për notere.

Njoftim, Nr. 1, datë 01.04.2005
Lista e notereve qe u eshte hequr leja e ushtrimit te profesionit.....
Lista emërore e noterëve që u hiqet leja e ushtrimit të profesionit.


1