Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Vendim .)
Nuk ka nen-kategori
Vendim ( i shkurtuar ), Nr. ., datë 10.09.2014
Vendim
(Shpërblimi i drejtë) STRASBURG 10 qershor 2014 I FORMËS SË PRERË

Vendim ( i shkurtuar ), Nr. 1741, datë 31.10.2008
Vendim i shkurtuar
Shpallet i vdekur shtetasi Nazmi Abduramani

Vendim ( i shkurtuar ), Nr. 7672, datë 29.09.2009
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.7672, datë 29.9.2009, vendosi shpalljen e vdekjes së shtetases Nazire Sanxhaku, lindur më 7.1.1926, vdekur më datë 20.10.2005.
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.7672, datë 29.9.2009, vendosi shpalljen e vdekjes së shtetases Nazire Sanxhaku, lindur më 7.1.1926, vdekur më datë 20.10.2005.

Vendim ( i shkurtuar ), Nr. 2733, datë 30.10.2008
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë
Heqje e zotesise per te vepruar

Vendim ( i shkurtuar ), Nr. 7453, datë 23.09.2009
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.7453, datë 23.9.2009, vendosi shpalljen e vdekjes së shtetasit Ferit Sanxhaku, i datëlindjes 15.9.1920, vdekur më 2.5.1993 në fshatin Qatrom të rrethit Korçë.
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.7453, datë 23.9.2009, vendosi shpalljen e vdekjes së shtetasit Ferit Sanxhaku, i datëlindjes 15.9.1920, vdekur më 2.5.1993 në fshatin Qatrom të rrethit Korçë.

Vendim ( i shkurtuar ), Nr. 1456, datë 27.10.2008
Per shpallje të vdekur te shtetasit Nesim Braho
Per shpallje të vdekur te shtetasit Nesim Braho

Vendim ( i shkurtuar ), Nr. 2484, datë 17.09.2009
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, me vendimin nr.2484, datë 17.9.2009, vendosi pranimin e kërkesës së shtetases Irini Bellovodës për heqjen e zotësisë për të vepruar shtetasit Orel Bellovoda, i datëlindjes 27.3.1968, dhe caktimin e saj si kujdestare
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, me vendimin nr.2484, datë 17.9.2009, vendosi pranimin e kërkesës së shtetases Irini Bellovodës për heqjen e zotësisë për të vepruar shtetasit Orel Bellovoda, i datëlindjes 27.3.1968, dhe caktimin e saj si kujdestare.

Vendim ( i shkurtuar ), Nr. 8437, datë 07.10.2008
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.8437, datë 7.10.2008, ka vendosur të shpall të vdekur shtetasin Mehmet Qerim Kamberi, i datëlindjes 20.7.1963, me datë vdekjeje 14.5.1999.

Vendim ( i shkurtuar ), Nr. 2462, datë 10.07.2009
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, me vendimin nr.2462, datë 10.7.2009, vendosi shpalljen të vdekur të shtetasit Shyqyri Xhevit Matopalaj.

Vendim ( i shkurtuar ), Nr. 729, datë 11.09.2008
Per shpalljen të zhdukur te shtetases Elsa Muharrem Abazaj
Per shpalljen të zhdukur te shtetases Elsa Muharrem Abazaj

Vendim ( i shkurtuar ), Nr. 187, datë 18.03.2009
(i shkurtuar)
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës, me vendimin nr.187, datë 18.3.2009, shpall të zhdukur shtetasin Nazmi Brahim Nenada, i datëlindjes 2.3.1952, banues në Krumë-Has.

Vendim ( i shkurtuar ), Nr. 1352, datë 09.09.2008
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, me vendimin nr.1352, datë 9.9.2008, shpall të vdekur shtetasin Ferat Bushi, me datë vdekjeje 11.11.1991.

Vendim ( i shkurtuar ), Nr. 3263, datë 18.12.2008
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, me vendimin nr.3263, datë 18.12.2008, vendosi heqjen e zotësisë për të vepruar për shtetasen Silvana Pera

Vendim ( i shkurtuar ), Nr. 2436, datë 05.09.2008
Per shpalljen te vdekur te shtetasit Genci Sulejman Doku
Per shpalljen te vdekur te shtetasit Genci Sulejman Doku

Vendim ( i shkurtuar ), Nr. 3147, datë 10.12.2008
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, me vendimin nr.3147, datë 10.12.2008, vendosi heqjen e zotësisë për të vepruar për shtetasin Flamur Qerim Dautllari

Vendim ( i shkurtuar ), Nr. 1267, datë 17.07.2008
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier
Shpallje te vdekur

Vendim ( i shkurtuar ), Nr. 9737, datë 12.11.2008
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.9737, datë 12.11.2008, ka shpallur të vdekur shtetasin Elton Çelnikun, i datëlindjes 29.3.1976, me datë vdekjeje 16.9.1998.

Vendim ( i shkurtuar ), Nr. 364, datë 14.07.2008
VENDIM (i shkurtuar)
Shpallet i zhdukur shtetasi Fatbardh Aqif Demirneli.

Vendim ( i shkurtuar ), Nr. 869, datë 12.11.2008
Vendim i shkurtuar
Shpallet i zhdukur shtetasi Imer Celhaka

Vendim ( i shkurtuar ), Nr. 719, datë 19.05.2008
VENDIM (i shkurtuar)
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat, me vendimin nr.719, datë 19.5.2008, vendosi heqjen e zotësisë për të vepruar për shtetasin Edlir Metka.


1 2 3 4 5 6 7