Tema (Vendim .)
Nuk ka nen-kategori 
3 artikuj aktive


Vendim i GJL, Nr. 3, datë 29.03.2013
Vendim i Gjykates se Larte Nr. 3, datë 29.3.2012
Prishjen e vendimit nr. 213, datë 30.5.2007 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe vendimit nr. 210, datë 9.3.2007 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, me tjetër trup gjykues.

Vendim i GJL, Nr. 3, datë 08.07.2013
Vendim i Gjyklates se Larte Nr. 3, datë 8.7.2013
Prishjen e vendimit nr. 232, datë 25.7.2012 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 13 akti, datë 13.6.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë.

Vendim i GJL, Nr. 6, datë 01.06.2013
Vendim i Gjykates se larte Nr. 6, datë 1.6.2011
Prishjen e vendimit nr. 82, datë 7.9.2007 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim po asaj gjykate, me tjetër trup gjykues.


1

Reklame
Pepsi


Reklame
Hako_0317
Reklame
spitali amerikan


Reklame
Digitalb