Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Vandim .)
Nuk ka nen-kategori
Vandim kshofv, Nr. 1, datë 09.05.2012
PËR MIRATIMIN E LOGOS KOMBËTARE TË 100-VJETORIT TË PAVARËSISË, SË BASHKU ME SHKRIMIN “100 VJET PAVARËSI” DHE PËR MËNYRËN E PËRDORIMIT TË SAJ
Miratimin e logos kombëtare të 100-Vjetorit të Shpalljes së Pavarësisë, së bashku me shkrimin “100 Vjet Pavarësi”, sipas modelit nr. 1 që i bashkëlidhet këtij vendimi.


1