Modelet e Sjelljes anormale
Ngadonjehre psikologjia anormale ehste nje fushe kondratiktore, sic e pame ne pjesen e hyrje. Disa profesioniste kane besim ne shkencat klasifikuese, ndersa disa te tjera kane dyshime per vleren e etiketimit te njerzeve.

foto-skizofrenia_757752374Ngadonjehre psikologjia anormale ehste nje fushe kondratiktore, sic e pame ne pjesen e hyrje. Disa profesioniste kane besim ne shkencat klasifikuese, ndersa disa te tjera kane dyshime per vleren  e etiketimit te njerzeve. Pjesa me e madhe  e psikologeve  pranojne nevojen e nje qasjeje sistematike per studimin e  sjelljes anormale dhe jane per nje lloj skeme klasifikimi. ne kete pjese behet nje rishikim I formave  kryesore te perdorura  per studmin e sjellsje anormale  dhe pershkruhet kualifikimi anormale.

 

Modelet e Sjelljes anormale

 

Ka shume metoda te ndryshme per studimin e sjelljes anormale. ne kete  pjese te pare te studimit ne do te shqyrtojme disa modele perfaqesuese te te qenit anormal.

Modeli psikoanalitik. Nje qasje ndaj psikologjise anormale qe buron  nga teoriste  e Zigmund Frojdit mbi personalitetin eshte ajo e modelit psikoanalitik. Sipas kesaj metode, sjellja anormale eshte pasoje e konflikteve te brendshme te nje individi. Kur ankthi dhe konflikti  dhe konflikti  behen aq te theksuar sa mekanizmat mbrojtes  nuk I perballojne dot, ath fillojne sjellja anormale. Keshtu sjellja e jashtme anormale ehste thjesht  simptome e nje problemi  te brendshem. Kurimi eshte gjetja  e burimit te ankthit dhe zgjidhja e konflikteve

 

Modeli bilologjik: Mendimi se sjellja anormale shkaktohet  nga faktore biologjike perben modelim biologjik Sipas kesaj metode, kur ekujlibri  biologjik I organizmit prishet, ath individi sillet ne menyre anormale. Historikisht kjo metode eshte perkrahur  ng a psikiatret qe kane mesuar  anormale. Historikisht kjo metode eshte psikiatret qe kane mesuar sesi t’I trajtojme semundjen. Kura konsiston  ne ndryshimin biologjik te organizmit per t’I rikthyer atij ekujlinrin. Keshtu, mjette mjeksore, si barnat dhe kirirgjia, perdoren per trajtimin e sjelljes anormale.

Modeli I mesuar:  Shume psikologeve u duket me konstruktive qe t’I shikojme shfaqjet anormale mendore jo si semundje, por si keqshperndarje shoqerore te mesuara ne jete. Sipas modelit te mesuar te anormaliteti, standartet normale jane thjesht  standartet  sociale  te shoqerise. sjellja anormale  eshte thjesht  rezultat I mesimit nga individi  I roleve te papershtatshem  ne krahasim me ato qe ai duhej te kishte mesuar . Kurimi ehste thjesht  te rimesuarit e sjelljes korrekte, shoqerisht te papranueshme.

Modeli Kognitiv. Modeli  kognitiv e ve theksin  te te menduarit  e pafrytshem dhe te zgjidhja  jo efikase e problemeve, si shkaqe te sjelljes  anormale. Individi  eshte I paafte te perballuar  si duhet kerkesat  e perditshme sepse ai nuk mund te arsyetoje dhe t’I kuptoje logjikisht keto kerkesa. Modeli Kognitiv eshte I lidhur  ngushte  me modelin  psikoanalitik dhe ate te mesuar. Terapia e ketij rasti ehste qe te ndihmohet  pacienti te kuptoje problemet e tij  dhe te mesoje t’I zgjidhe ato, sic duhet duke menduar per shkaqet dhe pasojat.

Modeli Logjor ne rastin e modelit ligjor cdo shoqeri  percakton ligjet dhe standartet e sjelljes. Po te shkelim ligjin, sjellja quhet anormale ose e cmendur , vecanerisht kur nuk kemi motive ose kur nuk jemi ne gejndje te dallojme te drejten nga e gabuara. Keshtu p.sh  pot e ecim lakuriq ne rruge ose po te demtojme veten  apo te tjeret, keto do t’I quajme raste te sjelljes qe nga pimpamje ligjore jane anormale, biel te cmendura. Kohet e fundit  percaktimi ligjor I cmendurise Ka qene  object diskutimi e debatesh. Xhon Hinklin ( John Hinckley) personin qe qelloi mbi Presidentin Regan, e derguan ne nje institucion psikiatrik  dhe j one burg, sepse e deklaruan te cmendur.

 

Modeli statistikor: Pjesa me e madhe e sjelljes anormale nuk eshte vecse nje  zmadhim I disa aspekteve te sjelljes normale. Net e gjithe kemi provuar  ndenjen e frikes, te enderruarit me sy hapur, te fantazuarit, te dyshimte, te dyshimit ose deshires per t’u larguar prej njerzeve dhe kerkesave te tyre. Keto lloj mdjenjash jo vetem jane normale, por ato  jane te domsdoshme qe ne  te pershtatemi. sjellja anormale shfaqet  ath  kur disa nga keto proceze zmadhohen jashte mase perballe realiteti dhe behen mbizoterues. Modeli satistikor percakton si sjellje anormale ratet ku denduria dhe shkalla e shfaqjes se tyre ehste teper me e madhe sesa e popullsise normale. Prandaj duhet te jete I qarte se percaktimi I sjellsjes anromale ehste nje detyre  e veshtire. Ka metoda por psikologet ende nuk jane te mendjes per nje teori te caktuar qe te shpjegoje sjelljen anormale.

 

 

 

>
Shfleto artikuj te tjere per:
Postuar nga: honkyponky
ikub #:
1002050145