Organizimi i Sistemeve të Kontabilitetit - Kapitulli 4
ARKITEKTURA E SISTEMEVE TRADICIONALE TE KONTABILITETIT

CESHTJET:

- Sistemet e kontabilitetit tradiconale manuale
- Sistemet e kontabilitetit tradicionale të kompjuterizuara.
- Aplikimi i IT në ciklin kontabël.
- Kritika të SIK tradicionalë.
- Arkitektura moderne e SIK.Arkitektura e SIK tradicional.

1. Plani kontabël (struktura)
 - Llogari të përhershme dhe të përkohshme.
 - Llogari aktive, detyrime, kapitali, të ardhura dhe shpenzimi.

2. Regjistrimi i dyfishtë (teknika).
 - Dy efekte për cdo transaksion.

3. Cikli kontabël (hapat sekuencialë).
 - Kronologjia e veprimeve.Hapat në ciklin kontabël:

1. Identifikimi i transaksioneve.
2. Regjistrimi në ditar
3. Postimi nga ditari në Llogari
4. Bilanci vërtetues para rregullimeve
5. Regjistrimet rregulluese
6. Bilanci vërtetues pas rregullimeve.
7. Pasqyrat financiare
8. Veprimet e mbylljes
9. Bilanci vërtetues pas veprimeve të mbylljes.Probleme të SIK tradicionalë manuale:

1. Gabimet njerëzore.
2. Ineficenca njerëzore.
3. Përdorimi i letrës.

Pse vazhdojnë SIK manualë?
1. Nuk ekziston teknologjia.
2. Teknologjia nuk është kosto-efektive.SIK tradicionalë të automatizuar:

1. Skedarët e dokumentave (letër – kompjuterike).
2. Përpunimi (manual – logjikë kompjuteri).
3. Të dhënat bazë (dep.kontabiliteti – vendi i ngjarjes).
4. Ditarët dhe libri i madh konvertohen në skedarë.Skedarët kompjuterikë në SIK të automatizuar:

- Të përgjithshëm,
- Transaksionesh,
- Historiku,
- Reference,


 
Përpunimi i transaksioneve në SIK të automatizuar.

- Përpunimi në grup.
- Përpunimi on-line.
- Përpunimi në kohë reale.
- Përpunimi në kohë reale raportimi.SIK manuale dhe të automatizuar - Ngjashmëri

Nuk ndryshon natyra e dokumentave justifikues.
Nuk ndryshon qarkullimi i dok. justifikues.
Nuk ndryshon llogjika e përpunimit të transaksioneve.
Në pritje.Kritika ndaj arkitekturës SIK tradicionale:


Agjenti i shitjeve i një shoqërie prodhuese dhe shpërndarëse kompjuterash viziton klientin në mënyrë të rregullt. Pas disa vizitave të tilla, klienti porosit një
kompjuter të përshtatshëm për aktivitetin e tij, kompjuter i cili kushton 300.000 lekë. Divizioni i prodhimit të shoqërisë përcjell kompjuterin për në repartin e paketimit dhe dërgimit pesë ditë pas porosisë. Dy javë pas nisjes së dërgesës, klienti i asistuar nga Agjenti i shitjes instalon kompjuterin. Gjatë procesit të
instalimit klienti porosit edhe disa tipare të vecanta për produktin e blerë cka rrit koston totale të blerjes me 20.000 lekë. Dhjetë ditë pas instalimit klienti faturohet për vlerën totale të porosisë prej 320.000 lekë.Për këtë ngjarje SIK-u:

Nuk i kap të gjitha ngjarjet.
Nuk kap të gjitha aspektet për të gjitha ngjarjet.Zgjidhja?

Përvec SIK, bizneset implementojnë edhe sisteme të tjera.
Cdo sistem reflekton të njëjtën ngjarje sipas këndvështrimeve të ndryshme të përdoruesit për të cilin destinohet.

Problemi?
Dublim informacioni, të dhëna jokonsistente, mungesë ndërlidhjeje.Kritika ndaj arkitekturës SIK tradicionale:

1. Nuk kap të gjitha ngjarjet (biznesi dhe kontabël).
2. Nuk përpunohet informacioni në kohë reale.
3. Regjistrohen vetëm aspektet monetare.
4. Ruan të dhëna të dublikuara dhe të përmbledhura.
5. Siguron vetëm një këndvështrim përdoruesi.
Përdoruesi? Duhet të “certifikojë të dhënat”.Rritja e vlerës për kontabilitetin.

Problemet e SIK bëjnë që:
1. Kontabiliteti të mos reflektojë aktivitetet në botën e sotme dinamike.
2. Përdoruesit të drejtohen nga burime të tjera.

Vlera rritet nëse SIK:
1. Jep informacion të dobishëm.
2. Ndërthur proceset e informacionit me ato të biznesit.
3. Ndihmon në ridizenjim të proceseve jo thjesht refletim të tyre.A bie poshtë kontabiliteti?

Objektivi:
- Të sigurojë informacion.

Teknika:
- Në funksion të objektivit.
SIK modernë:

Aplikime IT të orientuara drejt këndvështrimeve. (SIK tradicionalë)
Aplikime IT të orientuara drejt ngjarjeve të biznesit. (SIK modernë)SIK të orientuar drejt ngjarjeve:


Organizohen rreth një database të
vetëm, ku të dhënat janë të detajuara dhe të bollshme.

Duhet tu përgjigjen pyetjeve:
-  Cfarë ndodhi?
-  Kur?
-  Kush u përfshi në ngjarje?
-  Cfarë u përfshi në ngjajre?
-  Ku ndodhi?Tipare kryesore të arkitekturës SIK orientuar drejt ngjarjeve:


1. Fokusohet në ngjarjet.
2. Thjeshtëzon dhe ndryshon proceset e biznesit, pastaj aplikohet IT.
3. Integron gjithë të dhënat në një strukturë të vetme llogjike.
4. Integron proceset e informacionit dhe
kontrollet në kohë reale.
Si mund të ndërtohet një SIK me arkitekturë të orientuar drejt ngjarjeve?

>Shfleto artikuj te tjere per: KONTABILITET LEKSION
Postuar nga: aleda
ikub #:
1003120135