Vezhgimi
Vëzhgimi është ndjekje e sjelljes se një personi ne situata te jetës se përditshme për një kohe te caktuar. Vëzhgimi ideal është ai natyralist, kur personi vëzhgohet ne ambiente normal

vezhgimi

Vezhgimi

 Megjithatë, shume here vëzhgimet duhen bere ne një ambient klinik, si psh. Kur psikologet mundohen  te diagnostifikojne probleme te sjelljes; ose ne ambiente artificiale si. Psh  një zyre  ( gjate një interviste pune). Vëzhguesi merr shënim sjelljet e subjektit  dhe pastaj  mundohet te përcaktoje motivacionin dhe te beje një përshkrim  te personaliteti  te individit  qe po vëzhgohet. Përsëri, suksesi i vëzhgimit varet nga aftësitë e vëzhguesit dhe kooperimit te subjektit. Vëzhguesi  duhet et interpretoje  sa me drejt sjelljen qe shfaq subjekti. Dhe ka shume mundësi  qe gjate vëzhgimit  subjekti  te sillet disi me  ndryshe se zakonisht. Ky problem kapërcehet  duke bere vëzhgime ne një periudhe  te zgjatur kohe, ne mënyre qe individi te c’tensionohet dhe te sillet  ne mënyre  normale.

Me qellim qe vëzhgimi te standardizohet e te behet me objektiv, psikologet kane hartuar disa shkalle klasifikimi. Shkalla e klasifikimit është një formular qe mbushet me laps nga vëzhguesit  kur vlerësojnë subjektin.  Me qellim qe te behet një vlere sa me e sakte , i objektit, është mire qe kjo shkalle klasifikimi te mbushet nga disa vëzhgues. Klasifikime te tilla përdoren  gjerësisht ne arsim dhe ne industri, por përdoren gjithashtu  për te vlerësuar personalitetin. Zakonisht shkalla e klasifikimit  ka një numër kategorish  ne te cilat shërohen  karakteristikat qe shfaq subjekti. Mund te përdoren gjithashtu edhe shkallet e veteklasifikuese, ku subjektit i kërkohet te vlerësoje veten duke shënuar karakteristikat dhe tiparet qe ka.  Një forme e ndërlikuar e shkalles se vete-klasifikimit  ka një numër kategorish  ne te cilat  shënohen  karakteristikat qe shfaq subjekti. Mund te përdoren gjithashtu  edhe shkallet vete-klasifikuese, ku subjekti  i kërkohet te vlerësoje  veten duke shënuar  karakteristikat  dhe tiparet qe ka. Një forme e ndërlikuar e shkalles se vete-klasifikimit është testi  objektiv  i standardizuar i personalitetit.
 

>
Shfleto artikuj te tjere per: VEZHGIM
Postuar nga: khoxha
ikub #:
1102250137