Detyre Kursi
Pergatitur nga Erida Mele

Struktura


Hyrje 
- Segmentimi i tregut nga “Vodafone Albania”
- Segmentimi Social – Demografik 
- Segmentimi sipas përfitimeve
- Çfarë mund të themi për segmentimin e tregut nga “Vodafone Albania” 
- Produktet dhe shërbimet e ofruara nga “Vodafone Albania”
- Cilësia e produkteve dhe shërbimeve të ofruara
- Rekomandime
HYRJE
Vodafone e ka filluar aktivitetin e saj ne vitin 1982 dhe ka arritur te behet kompania me e madhe ne Evrope dhe nder 10 kompanite me te medha te botes. Vodafone eshte i pranishem ne 29 shtete, ne te 5 kontinentet.
Vodafone ju jep mundesine per te zbuluar nje dimesion te ri ne boten e telekomunikacionit, si te perfitoni nga sherbimet, privilegjet, cilesite dhe tarifat qe ofron. Vodafone ofron sistemin me te zhvilluar ne fushen e telefonise celulare ne bote. Duke u bere pjese e Vodafone, jeni duke u bere anetar i komunitetit me te madh te telefonise celulare ne bote. Duke mos u mjaftuar vetem me sherbimin e telefonise celulare, Vodafone ofron nje sistem te plote komunikimi duke ju dhene nje shumellojshmeri sherbimesh cilesore, cilesi mbulimi te rrjetit, dhe nje sherbim te plote te Kujdesit per Klientin, qe ju ndodhet prane, 24 ore ne dite, 365 dite ne vit. Vodafone Albania, synon te jete lider ne fushen e telekomunikacionit dhe sigurimit te informacionit, nepermjet gjenerimit te me shume vlerave, me shume sherbimeve dhe me shume konsumatoreve te rinj, sesa konkurrentet e saj. Vodafone Albania eshte e fokusuar ne kenaqjen e nevojave te konsumatoreve. Kjo strategji do ta beje Vodafone Albania qe te ofroje nje numer me te madh sherbimesh cilesore, duke u mbeshtetur edhe
ne zhvillimet e fundit teknologjike, te cilat do ndikojne qe sherbimet e ofruara tejene me te shpejta dhe me te lira. Mbulimi cilesor i rrjetit dhe sherbimet ndaj konsumatoritjane avantazhe kryesore konkurruese te Vodafone.
Privilegjet qe Vodafone ofron per abonentet e saj jane:
Dy opsione te abonimit
Sherbime ekstra
Tarifat me ekonomike te tregut
Sherbimet dhe cilesia qe Vodafone Albania ofron jane mjaft nxitese per konsumatoret, duke i bere ata te ndihen dhe me te vieresuar. Sistemi GSM, qe Vodafone Albania ka hedhur ne tregun shqiptare me 3 Gusht 2001 me mbeshtetjen dhe eksperiencen e partnereve ne te gjithe boten, eshte me i zhvilluari ne fushen e telefonise celulare ne bote dhe nje nga me te shpejtat ne rrjetet boterore.SEGMENTIMI I TREGUT NGA VODAFONE ALBANIA
Segmentimi socialdemografik
Segmentimi sipas nivelit te arsimimit. Vodafone Albania, per cdo nxenes te Shkolles se Mesme apo Student Universiteti, qe zoteron nje numer celular Vodafone Card, ka krijuar mundesine e antaresimit ne Vodafone Club. Te gjithe anetaret e Vodafone Club perfitojne nga ofertat e ndryshme si:
Ulje cmimi ne Internet Cafe, ne hyrjen e te cilave eshte vendosur logo e Vodafone Club.
Ulje cmimi ne pika te ndryshme shitjeje (dyqane me veshje, videokaseta, CD, librari, etj) ne hyrjen e te cilave eshte vendosur logo e Vodafone Club.
Ulje cmimi ne artikujt qe shiten ne dyqanin Vodafone.
Sherbime falas te ofruara nga Vodafone Club:
Adrese Intemeti
Bileta falas ne Kinemate Millenium 
Bileta falas per aktivitete te ndryshme kulturore qe do te organizohen
(ndeshje futbolli, koncerte, teater, etj).
Segmentimi sipas lidhjes familjare ose shoqerore. Kjo realizohet nepermjet hedhjes ne treg te produktit Vodafone Card Plus. Me kete produkt, Vodafone Albania mundëson zgjidhjen e problemeve te komunikimit ndermjet pjesetaresh ne familje, miqsh dhe kolegesh, me cmimet me ekonomike per telefonatat e kryera dhe mesazhet e dërguara brenda grupit per 24 ore ne dite.
Segmentimi sipas te ardhurave. Kjo behet me ane te abonenteve me
kontrate dhe karte te parapaguar (pa kontrate).
Segmentimi i bazuar ne aktivitetin ekonomik (shitje me pakice dhe bizneset). Ketyre dy ndarjeve te tregut, Vodafone Albania u aplikon tarifa te ndryshme per telefonatat kombetare e nderkombetare dhe shërbimet Vodafone (vecanerisht per klientet me kontrate). Per ndarjen e shitesve me pakice, tarifat jane me te larta sesa tarifat per bizneset.
Segmentimi Gjeografik. Per shkak se shpenzimet marketing ndryshojne nga nje zone e Shqiperise ne tjetren, pra nga nje rreth ne tjetrin, Vodafone Albania ka bere nje ndarje te tregut dhe eshte shtrire ne 35 qytete te Shqiperise,nga Bajram Curri e deri ne Sarande.

Segmentimi sipas përfitimeve
Vodafone segmenton klientët e saj në bazë të përfitimeve që ajo ofron për klientët e saj në tre grupe të medha
Klientë me parapgesë
Klientë me kontratë (numra individualë)
Klientë me kontratë (numra biznesi)
Klientëve parapagesë u kushtohet vëmendje pasi ata janë përdoruesit më të shumtë në numër. Për këtë grup klientësh ofrohet edhe mundësia e anëtarësimit në Vodafone Club që ka përfitime më të shumta se grupi i klientëve të thjeshtë me parapagesë. Disa prej përfitimeve përmendim. 
Tarifa të ulëta në sezone festash
Mesazhe falas në orare të caktuara gjatë sezonit veror
Mesazhe falas çdo muaj për anëtarët e Vodafone Club
Tarifa të përgjysmuara për biseda brenda rrjetit Vodafone Club
Po kështu përfitime ofrohen edhe për klientët me kontratë individuale. Nga këto përfitime përmendim. Tarifat më ulta të bisedave, ofrimi i operatorëve informues për evenimentet më të rëndësishme në Republikë, mundësia e zgjedhjes së një pagese fikse kundrejt T.V.Sh-së. Përfitimi kryesor i klientëve me kontratë është shërbimi Roaming i cili i jep mundësinë klientëve që të komunikojnë në çdo cep të botës ku ata ndodhen.

Segmentimi sipas përdorimit
Vodafone Albania ndan klientët e saj në të përhershëm, jo përdorues dhe përdorues rastësor. Tek përdoruesit e përhershëm përmendim të gjithë klientët me kontratë dhe klientët me parapagesë të cilët komunikojnë gjithmonë me vodafone card. Te jo – përdoruesit përfshihen klientët të cilët nuk zgjedhin shërbimet e kompanisë Vodafone dhe ajo pjesë e popullsisë e cila nuk përdor shërbimin celular. Për të tërhequr jo – përdoruesit kompania Vodafone organizon festa, ndërmerr fushata publicitare dhe ofertat e ndryshme të sipërmenduara.


C'FARE MUND TE THUHET PER SEGMENTTMIN E TREGUT NGA VODAFONE ALBANIA?


Ne vleresimin e cdo segmenti te tregut, nje nga faktoret qe merret ne konsiderate eshte edhe terheqja e nje tregu, ose te njerit nga segmentet e tij. Forcat qe e percaktojne kete tërheqje jane:
- rreziku lidhur me intesitetin e konkurrences
- rreziku lidhur me hyresit e rinj
- rreziku lidhur me mundesine e marreveshjeve midis klienteve e fumizuesve
- rreziku lidhur me produktet zevendesuese.
Keto forca nuk jane mjaft ndikuese ne percaktimine terheqjes se tregut te tij per Vodafone Albania. Kjo per vete faktin se ne tregun shqiptar, mania e celefonise ka hyre dhjete vjecarin e fundit. Cdo gje ishte e re dhe tregu ishte mjaft i terhequr ndaj kesaj risie. Por si gjithmone, sic jemi mesuar te ndodhi ne ekonomine e tregut, qe me te fortet sundojne tregun, edhe ne kete rast shpejt ne tregun shqiptar hyne dy kompani te fuqishme Albanian Mobile Communications dhe Vodafone Albania. Konkurrenca ishte e forte ne fillim, sepse te dyja keto superfuqi donin te ishin lider ne penetrimin e tregut shqiptare. Konkurrenca vazhdoi per aq kohe sa te dyja keto kompani u pozicionuan fuqishem ne treg. Konkurrenca ndermejt tyre, tashme eshte zbutur pak, sepse te qenurit te vetme ne kete treg mjaft atraktiv, ben qe jo rralle here dhe politikat qe ato ndjekin te mos ndryshojne shume ndermejt tyre, por edhe ne rast te kundert, ndryshimet ndiqen shpejt nga pala tjeter. Se shpejti me hyrjen e Kompanise Mobile te trete, fenomene te reja do shihen ne kete drejtim. Keshtu, gjithmone ekziston fleksibiliteti dhe mundesia e Vodafone per t'iu pergjigjur ndryshimeve (psh, pergjigje ndaj veprimeve te konkurrentit). Grupi i segmentuar i konsumatoreve eshte edhe pjese e analizave te procedurave te ndryshme qe ndjek Departamenti i Marketingut, si psh tek procedura e ndjekur per aktivitetin e komunikimit, procedura e kerkimeve marketing ( te sqaruara ne vazhdim ).


PRODUKTET DHE SHERBIMET E OFRUARA NGA VODAFONE ALBANIA
Produktet e Vodafone jane:
Pakete komunikimi Vodafone.
Pakete komunikimi + aparate celulare ( promo pack )
Karta rimbushese te Vodafone Card ( 1000 leke, 5000 leke, 300 leke)
Karta Vodafone Card Plus.
Aparate celulare me aksesoret perkates ( me logo Vodafone )
Sherbimet qe ofron Vodafone Card jane :
Sherbimi i Kujdesit per Klientin e Vodafone Card (139)
Ndihma qe u ofrohet konsumatoreve eshte Non Stop gjate 24 oreve per:
Mesazhet Fax
Transferim te dhenash
Numrat qe u kane telefonuar
Te gjitha pergjigjet e pyetjeve te konsumatoreve, ofrohen pervecse ne shqip edhe ne
gjuhen italiane dhe anglisht.
Informacioni mbi llogarine (falas)
Telefonatat ne grup
Sekretaria Telefonike
Ky sherbim ka te beje me degjimin e mesazheve (nga rrjeti Vodafbne);
Vodafone Melodies, per zgjedhjen e zileve me te pelqyera per celularet.
Kalimi ne pritje i telefonates;
Ndryshimi i Destinacionit te Telefonates;
Sherbimi i identifikimit te telefonuesit;
Sherbimi i mesazheve te shkruara (S M S)
Roaming, sherbim i cili mundeson perdorimin e telefonit celular edhe kur klienti
ndodhetjashte shtetit
Telefonata hyrëse
Telefonata dalese
Dergimi i mesazheve

Marrja e mesazheve (falas)
Fatura Analitike (vetem sipas kerkeses).
Sherbimet pa pagese te Vodafone Card jane :
Kujdesi per klientin i Vodafone Card (ankesat—140)
Aktivizimi i kartes rimbushese
Rimbushja nga nje pale e trete ( fix ose mobile )
Sherbimet e Urgjences jane :
Policia Rrugore
Ambulance
Zjarrfikesi
Policia
Kodi i emergjences
Sherbimi qe Vodafone Card Plus ofronJane :
Telefonata brenda grupit, me Vodafone Card, AMC / Albtelekom dhe nderkombetare.
Poste Zanore
Identifikimi i telefonuesit (falas)
SMS
Roaming
Informacion mbi llogarine (falas)
Zevendesim i kartes SIM
Fature Analitike
Dalje nga Grupi Vodafone Card Plus
Ky sherbim eshte ekskluziv per grupe ortakesh, miqsh dhe familjaresh mbi tre persona, dhe eshte i ofruar me nje kosto mjaft te reduktuar ne treg. Thene nga manaxheri: "Dihet qe te gjithe kane nje grup te ngushte miqsh dhe pjesetar ne familje, qe flasin shume. Pa dyshim qe eshte mjaft e rendesishme qe njerezit te flasin vazhdimisht me te dashurit e tyre dhe nepermjet perdorimit te Vodafone Card Plus, perdoruesit mund te komunikojne me keta njerez te ngushte me nje kosto mjaft te reduktuar".
Perfitimet qe u sigurohen klienteve nga sherbimi i Vodafone Card Plus:
Cmime me te ulta per telefbnatat midis anetareve te Vodafone Card Plus.
Cmime me te ulta per SMS e derguara midis anetareve te Vodafone Card Plus si dhe cmime konkurruese per SMS-te e derguara ne njetet e tjera brenda Shqiperise.
Mundesine per Roaming automatik.
Sherbimin e Postes Zanore, gjate 24 oreve te dites.
Mundesine per kryerjen e telefonatave shume paleshe, pra te flisni me deri ne 5 persona ne te njejten kohe.
12 muaj viefshmeri fillestare per karten SIM.
Mundesine e ndryshimit te destinacionit te telefonates ne drejtim te nje numri tjeter telefoni celular apo telefoni fiks brenda Shqiperise.
Mundesia per te kryer Kufizimin e Aksesit (Call Barring).

CILESIA E PRODUKTEVE DHE E SHERBIMEVE TE OFRUARA
Nje cilesi qe eshte mjaft e rendesishme per aktivitetin e Vodafone Albania eshte Siguria e Njeriut dhe e Mjedisit.
Vodafone garanton sigurine e klienteve te saj “NDIHEMI TE SIGURTE”.
Kompania eshte krenare per angazhimin e saj ne politikat mjedisore te cilat kane per qellim zvogelimin e efekteve te rrjetit ne zonat rurale dhe ne ato urbane. Disa nga synimet e paracaktuara te ketyre politikavejane:
Perdorimi i teknologjive qe jane te cilesuara si jo te demshme per njeriun dhe mjedisin;
Riciklimi i mbeturinave aty ku eshte e mundur;
Ruajtja e zonave te konservimit natyror;
Marrja e te gjitha masave per zvogelimin e efekteve vizuale te mjeteve te kompanise.
Vodafone eshte mjaft e ndjeshme ndaj ceshtjeve te sigurise dhe shendetit te njeriut, kundrejt clirimit te rrezatimit elektromanjetik dhe eshte e perbere nga nje personel specialistesh i cili rakordon te gjitha informacionet e nevojshme per te tilla ceshtje.Vec kesaj, gjate planifikimit, materializimit dhe funksionimit te cdo stacioni baze, firma perpilon studime per mbrojtjen nga rrezatimi dhe realizon matje periodike, te cilat gjate shfrytezimit sigurojne vazhdimesi "pershtatje" ne funksionimin e tyre me kushtet e sigurise. Gjithashtu, matjet e kryera ne antenat e Vodafone nga grupe te pavarura specialistesh te Ministrise se Shendetesise, Zyres se Mbrojtjes nga Rrezatimet, Drejtorise se Shendetit Publik, ne prani te perfaqesuesve te Vodafone dhe AMC, vertetuan qe vlerat e ekspozimit ndaj valeve te telefonise celulare jane dhjetra den nujera here me te vogia se niveli prag i caktuar dhe i kerkuar nga legjislacioni nderkombetar.
Kompania ndjek nje sere procedurash, ne lidhje me sherbimet, produktet dhe cilesine qe ajo ofron. Keto procedura, ne menyre te vazhdueshme mbiedhin opinionet e konsumatoreve dhe shikojne se sa atajane te kenaqur nga kompania, ne menyre te tille qe te ndermerren veprime te nevojshme per cdo rast.
Procedura e nje Veprimi Komunikimi
Kur ne nje departament ka lindur nevoja e nje veprimi komunikimi, atehere hartimi i nje njoftimi te shkurter eshte hapi i pare qe duhet ndjekur.Qellimi kryesor i ketij njoftimi eshte paraqitja e nje sere aresyesh pse ky veprim komunikimi eshte i nevojshem ( kush jane objektivat), ke segment do te arrije, planin kohor dhe buxhetin e nevojshem per te.
Pasi eshte bere nje hyrje dhe pershkrim i shkurter i fushave te pergjitheshme tek te cilat ky veprim mbeshtetet dhe lidhjet me ekperiencat e veprimeve te meparshme, atehere behet edhe nje pershkrim i efekteve te deshiruara nga veprimi i komunikimit tek audienca e segmentuar. Per kete audience te segmentuar sigurohen karakteristikat tek te cilat veprimi i komunikimit do te arrije ( si: mosha, statusi familjar / ekonomik / shoqeror, etj).
Gjithashtu sigurohen informacione dhe mbi lidhjet e grupeve te vecanta te segmentuara me produktin / sherbimin ( qe do te komunikohet) dhe arsyet pse ky produkt/sherbim duhet t'i interesoje grupit te segmentuar—kur aktivizohet.
Me pas behet nje pershkrim i reagimeve te deshiruara nga audienca e segmentuar dhe arsyet pse ky produkt / sherbim do t'u interesoje atyre. Mbas permbushjes te ketyre hapave, eshte pergjegjesi e Departamentit te interesuar, qe te pergatise njoflimin dhe ta dergoje ate tek Sektori i Marketingut. Sektori i Marketingut njofton te gjithe fumitoret dhe u jepen te gjitha sqarimet e nevojshme si, plani kohor, data e caktuar per prezantimin e propozimit, standartet e zgjedhura dhe keshtu, qe te gjithe fumitoret mund te ofrojne propozimet e tyre.
Pjesemarres te takimit jane:
• Perfaqesues te fumitoreve
• Perfaqesues te Sektorit te Marketingut
• Perfaqesues te Departamentit te interesuar (drejtuesi i projektit). 


Pasi Sektori i Marketingut mbas ofertash te shumta zgjedh propozimin final, informon Manaxherin e Pergjitheshem per nje rishikim te ketij propozimi.
Pra Sektori i Marketingut eshte pergjegjes per:
• Pergatitjen e njoftimit, qe pennban detaje te veprimit te komunikimit
• Dergimi i njoftimit tek Manaxheri i Departamentit te Tregtise
• Kontaktimi me fumitoret
• Pergatitja e nje raporti ne fund te veprimit te komunikimit dhe shpemdaria e tij tek Manaxheri i Departamentit
• Arshivimi i te gjithe veprimeve te komunikimit.
Procedura e hedhjes ne treg te sherbimeve te reja ose te permisuara
Qellimi i kompanise kur hidhen ne treg sherbime / produkte te reja ose te permisuara, eshte fokusimi ne kenaqjen e konsumatoreve. Produktet / sherbimet e reja ose te permisuara do te hidhen ne treg pasi te jene ndermarre me sukses te gjitha veprimet e nevojshme. Kjo procedure siguron informacion mbi kenaqjen e konsumatoreve dhe percakton rolet, pergjegjesite dhe proceset kur hidhen ne treg sherbime / produkte te reja ose te permisuara.
Hedhja e nje sherbimi/produkti te ri ose te permisuar ne treg eshte nje faktor kyc ne ndertimin e nje avantazhi konkurues per Vodafone. Strategjite e Vodafone jane te orientuara nga tregu.
Percaktimi dhe perfshirja e politikave marketing, pra dhe i politikave te sherbimeve te reja te ofruara te Vodafone, eshte pergjegjesi e Departamentit te Marketingut. Per te qene sa me efektiv Departamenti i Marketingut bashkepunon me te gjithe departamentet e tjera per te pare edhe mundesite per zhvillimin e teknologjive, fesiabilitetin teknik etj. Te gjithe departamentet e perfshira duhet te sigurojne qe sherbimet te ofrohen ne kohen e duhur dhe tejene te fokusuara vetem tek konsumatoret. Veprimet qe jane dhe pergjegjesi e Departamentit te Marketingut, kur hidhet ne treg nje sherbim/produkt i ri ose i permisuar jane:
• Organizimi i materialeve reklamuese dhe publikuese
• Sigurimi ne kohe i informacionit te detajuar dhe kalimi i tij ne rrjetet e shitjes
• Sigurimi i trajnimit, kur eshte i nevojshem, dhe pergatitja e materialeve trajnuese

Mbeshtetja Konsumatore e Vodafone
Vodafone siguron dhe nje mbeshtetje per te gjitha sherbimet qe ofron. Kujdesi konsumator i Vodafone duhet te jete i atille qe te siguroje mbeshtetje per konsumatoret ne nje nga keto menyra:
•Sigurimi i mbeshtetjes dhe asistences se shpejte
•Kalimi i telefonatave tek funksioni teknik i duhur
•Regjistrimi i problemit, kalimi i tij tek tekniku i duhur dhe
•Sigurimi qe konsumatori qe kishte problemin te marri nje përgjigje sa me te shpejte.
Marketingu siguron edhe qe te gjitha sherbimet e reja te prezantohen tek kujdesi konsumator, me te gjithe publikimet e duhura.
N.q.s nje fumitor i Vodafone siguron Sherbimin, atehere Manaxhimi i Projektit nepermjet marreveshjeve te nevojshme duhet te zgjidhe te gjitha problemet qe lidhen me te.
Departamenti i Inxhinierise do te verifikoje qe meshtetja eshte teknikisht e pershtateshme dhe do te siguroje nje mbeshtetje te vecante, (nqs eshte e nevojshme).
Mbeshtetja dhe mirembajtja e shërbimit
Instruksionet e nevojshme teknike duhet duhet t'u jepen personave pergjegjes per mbikqyrjen e sherbimit.
Anketat e cilesise
Anketat e cilesise japin mformacion per mbarevajtjen e sherbimeve te ofruara nga Vodafone dhe konkurrencen. Keto anketa zhvillohen ne menyre te vazhdueshme, ne menyre te tille qe infonnacioni mbi cilesine e sherbimeve te ofruara tejete sa me afer asaj qe kerkojne konsumatoret.
Arritja dhe permisimi i sherbimit
Mbas hedhjes (lancimit) te nje sherbimi te ri ne treg, arritja e nje sherbimi duhet te vieresohet dhe te shikohet se sa e ka plotesuar segmentin e caktuar nga Departamenti i Marketingut. N.q.s eshte e nevojshme, cdo veprim korrigjues do te ndermerret nga Marketingu dhe per cdo rast mund te krijohet dhe nje Grup Permisimi i cilesise se Sherbimit, me qellimin e vetem te rishikimit te cilesise se sherbimit per tregun e segmentuar dhe do te behen hetimet e nevojshme per permiresime.

Procedura e Manaxhimit te Veprimeve te Komunikimit
Kjo procedure pershkruan hapat qe duhen ndjekur, ne menyre te tille qe te organizohet cdo veprim komunikimi dhe imazhi i komunikuar te jete ne perputhje me 
politikat dhe strategjine e kompanise dhe qe te arrihen grupet e targetuara nga kompania si, fumitoret, ndermjetesit, investitoret, punonjesit e kompanise, etj. 
Procedura e manaxhimit te veprimeve te komunikimit, eshte procedure e aplikuar jo vetem ne Departamentin e Marketingut, por edhe ne departamentet e tjera dhe krijon edhe nje lidhje ndermjet Sektorit te Marketingut dhe Manaxhimit te Pergjithshem. 
Per qellimin e kesaj procedure, percaktohet si veprim komunikimi, cdo veprim qe kërkon bashkepunimin me axhente tejashtem per:
• Konceptin e nje fushate reklame dhe lancimin e saj
• Prodhimin e materialeve reklamuese (broshura, etj)
• Cdo aktivitet tjeter promocional ( ngjarje, koncerte, etj).
Procedura e Kerkimeve Marketing
Kjo procedure perfshin Sektorin e Marketingut dhe cdo Departament te kompanise qe eshte i interesuar per nje projekt kerkimi.
Projekti i kerkimit perkufizohet si nje kerkim qe sherben per identifikimin e:
•Opinionit dhe kenaqjes se konsumatorve / klienteve
•Qendrimeve shoqerore dhe tendencave te fundit
•Arsyeve pse nje problem (tregtar ose jo) ekziston kur:
•Produkt / sherbim / tarif e re hidhet ne treg
•Pergatitet nje fushate reklamuese
•Duhet t'ujepen zgjidhje problemeve.
Projektet kerkimorejane dy llojesh:
a. Te vazhdueshme — jane kerkimet qe zhvillohen gjate nje periudhe 1 vjecare ose me shume dhe i kane objektivat e caktura ( si identifikimi i kenaqjes / opinioneve / qendrimeve / tendencave konsumatore, etj)
b. Ad hoc — jane kerkimet qe zhvillohen kur shfaqet nje problem i caktuar dhe pyetjeve te tilla si " pse" dhe "si" u duhet dhene pergjigje. 


Sektori i Marketingut eshte pergjegjes per:
• Bashkepunimin me skuadren e perfshire ne kerkimin marketing, keshtu qe objektivat e kerkuara te mos ndryshojne
• Njoftimi i kerkimit
• Kontaktimi me fumitoret dhe venia ne dijeni per studimin kerkimor
• Analizimi i propozimeve te fumitoreve
• Propozimi i nje fumitori fitues per studim
• Mbikqyr hapin e rnbledhjes se informacionit
• Monitoron statusin e projektit
• Pergatit raportin kerkues( me rekomandimet) 'dhe e komunikon ate
• Mban nje sistem ruajtes te te gjithe projekteve kerkuese.
Procedura Nderkombetare e Sherbimeve Roaming
Kjo procedure pershkruan aktivitetet e Vodafone Albania qe kane lidhje me manaxhimin e procesit nderkombetar te roaming, percakton detyrat dhe pergjegjesite tek Vodafone Albania, per procesin Nderkombetar te Roaming qe nga kontaktet fillestare me operatoret e huaj deri ne aktivizimin komercial te Roaming Nderkombetar dhe kalon ne nje faze te pare, qe eshte ajo e nje para testimi, e cila perfshin:
•Kontaktet fillestare, nepermjet marreveshjeve nderkombetare roaming
•Testimi i kartave SIM .
Ne lidhje me kete sherbim, koordinatori marketing ka keto pergjegjesi:
•Shkembimin e kartave SIM te testuara me njetet e huaja
•Te siguroje nje list te karatve Vodafone SIM qe jane te shperndara tek njetet e huaja
•Te njoftoje sektorin e inxhinierise dhe te softëare, per lidhjen komerciale me nje operator te ri.
Procedurat e Tarifave
Departamenti i marketingut ka si nje nder funksionet e tij edhe percaktimin e procedurave te nevojshme per te siguruar qe tarifat te jene te aktualizuara, ne rregull dhe ne kufijte e caktuar nga politikat biznes te kompanise.


Rekomandime 
1. Duhet te behen analiza ne lidhje me rentabilitetin e klienteve, qe duhet te terhiqen dhe bere besnike. Pra duhet te ekzistoje rye paraqitje e sakte per kompanine, per lidhjet qe ekzistojne me produktet / sherbimet qe ajo ofron dhe klienteve te saj. Te percaktohen klientet qe jane besnike dhe ata kliente qe do ishte me mire per kompanine te mos i kishte. Keto kliente te lidhur ne analize me produktet / sherbimet qe Vodafone Albania ofron. Produkte / sherbime , te cilat mund te jene me perfitueshmeri te larte, apo me humbje( psh. Produkte qe rrisin ndjeshem koston e perosnelit) per kompanine.
2 Krijimi i nje personeli kontakti, per cdo pakenaqesi nga klientet. M.gj'.th Vodafone aplikon nje sere procedurash, qejane mjaft te rendesishme per kontrollin dhe rritjen e cilesise se produkteve dhe sherbimeve te ofruara per konsumatoret, ajo duhet te perpiqet te jete me afer tyre. Kjo mund te arrihet edhe me krijimin e nje personeli kontakti, i cili do tejete ne kontakt te drejperdrejte dhe te vazhdueshem me klientet, duke rnbledhur keshtu opinionet, pakenaqesite dhe keshillat e tyre.
3. Rritja ne menyre te vazhdueshme te premtimeve, ofertave te ndryshme marketing dhe nivelit te performances.
4. Te behet nje segmentim i tregut edhe duke u bazuar ne sjelljet konsumatore, sepse tregu perbehet nga konsumatore qe jane te interesuar per disa avantazhe njeheresh dhe jo vetem per nje te tille. Gjithashtu dhe planet marketing duhet ti pershtaten ndarjes se klienteles neper te gjitha hapat e ndryshme qe perbejne procesin e blerjes.

>Shfleto artikuj te tjere per: DETYRA KURSI VODAFONE ALBANIA
Postuar nga: aleda
ikub #:
1104130142