Planeti X ekziston!
Një botë e pazbuluar mund të jetë duke u fshehur në vendet e jashtme të sistemit diellor.
Facebook heq 583 milion profile fals
Vetëm në tremujorin e parë të këtij viti, Facebook ka çaktivizuar 583 milion profile false dhe 837 milion përmbajtje të natyrës spam. Sa më sipër mësohet nga një Raport mbi Standardet e Komunitetit, i cili i bashkëngjitet Transparncy Report që nga viti 2013, i dorëzohet qeverive të shteteve.
Copyright © 2006 - ikub.al shpk, All Rights Reserved