UNION BANK    
Blvd. "Zogu I", përballë Stacionit të Trenit
Union Bank ushtron aktivitetin e saj sipas Licences Nr. 18 te dates 9 Janar 2006, leshuar nga Banka e Shqiperise per te ushtruar veprimtari bankare ne Republiken e Shqiperise. Fillimi i aktivitetit operacional te saj me klientet eshte data 11 Janar 2006. Union Bank eshte nje banke private me kapi


Kategori Biznesi


Copyright © 2006 - ikub.al shpk, All Rights Reserved