Credins Bank    
Rr. Vaso Pasha, Nr.8
Ushtron aktivitetin e saj sipas Licencës nr. 16, dt. 31.03.2003, lëshuar nga Banka e Shqipërisë për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë.

Kjo bankë  përfaqësoi të parën bankë private me kapital 100% shqiptar, duke hyrë kështu në historikun e zhvillimeve të rëndësishme ekonomike financiare të ndodhura në Shqipëri. CREDINS bank operon në gjithë Shqipërinë përmes degëve dhe agjencive duke ofruar një gamë të gjerë produktesh bankare si edhe një shërbim të dedikuar.Kategori Biznesi


Copyright © 2006 - ikub.al shpk, All Rights Reserved