map icon

map icon Kerkimi i Avancuar


Kodi NACE


AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK - Adresa: Bul. Deshmoret e Kombit tek godina e Kryeministrise

DREJTORIA E PERGJITHSHME E RRUGEVE - Adresa: Rruga "Sami Frasheri", Nr.33

DREJTORIA E PERGJITHSHME E ARKIVAVE - Adresa: Rruga "Jordan Misja "

AGJENCIA RAJONALE E MJEDISIT - Adresa: Rr. " Sami Frasheri ", Nr.4, ish Drejtoria e Tatimeve

NJESIA BASHKIAKE NR. 5 - Adresa: Rr. "Nikolla Tupe"

DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT KOMBETAR TE PUNESIMIT TIRANE - Adresa: Blv "B. Curri", Prane ish Hotel Arbana

QENDRA E PUBLIKIMEVE ZYRTARE - Adresa: Bulevardi "Zhan D'Ark", në krahun lindor të ish-Ekspozitës "Shqipëria Sot".

MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES - Adresa: Sheshi "Skenderbej ", Nr.5

DREJTORIA E PERGJITHSHME E PATENTAVE DHE MARKAVE - Adresa: Blloku Vasil Shanto, Rr. "Viktor Eftimiu " (godina 5-kateshe e Ish Istitutit te Energjitikes), kati IV

SHERBIMI KOMBETAR I PUNESIMIT - Adresa: Rr.Vellezerit Huta

DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE - Adresa: Rr. "Dritan Hoxha", Laprake

AMBASADA E ARABISE SAUDITE - Adresa: Rr. " SKenderbej", Nr. 116, kati 3

NJESIA BASHKIAKE NR. 9 - Adresa: Blvd. "Zogu i I", te Zeri i Popullit

NJESIA BASHKIAKE NR. 4 - Adresa: Rr. "Bardhyl"

NJESIA BASHKIAKE NR. 2 - Adresa: Rruga "Petro Nini Luarasi"

NJESIA BASHKIAKE NR. 3 - Adresa: Rruga "Bardhyl"

UJESJELLESI I TIRANES - Adresa: Rr. "Besim Daja"

KOMITETI SHTETEROR I KULTEVE - Adresa: Blv. 'Zogu I", pall.57,Shk.2, Ap. 20

NJESIA BASHKIAKE NR. 11 - Adresa: Rruga "Rexhep Presa", Laprake

AUTORITETI PORTUAL DURRES - Adresa: Rruga Tregtare, Lagja Nr.1, Durres

NJESIA BASHKIAKE NR. 8 - Adresa: Blvd. "Zogu i I"

RAJONI I POLICISE NR. 3 - Adresa: Rr. " Mine Peza "

DREJTORIA E PERGJITHSHME E DREJTORISE NDERTIMORE (Inspektoriati Ndertimor - Adresa: Rr. " Muhamet Gjollesha", afer inxhinerise se Ndertimit

DHOMA E TREGTISE ITALIANE NE SHQIPERI - Adresa: Sheshi Skenderbej, Pll. i Kultures, KT. 2

INSTITUTI I STATISTIKAVE - Adresa: Blv. " Zhan D'Ark", Nr.3, Tirane, AlbaniaNJESIA BASHKIAKE NR. 1 - Adresa: Rruga "Petro Nini Luarasi"

NJESIA BASHKIAKE NR. 10 - Adresa: Rr. e "Bogdaneve"

NJESIA BASHKIAKE NR. 6 - Adresa: Rruga "Llazi Miho"

MINISTRIA E MJEDISIT - Adresa: Rr. "Durresit ", 27


MINISTRIA E KULTURES - Adresa: Rr. "Kavajes"


GIZ - Adresa: Rr. "Skenderbej", Nr.21/1

Zyra e Komisionerit per Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD) - Adresa: Rr. " Sami Frasheri ", nr.10, kati: 2

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT - Adresa: Rr. "Durresit", Nr. 23

RAJONI I POLISICE NR. 4 - Adresa: Rr. " Dibres ", nr.8, Tirane

Agjencia Kombetare Berthamore - Adresa: Rr. " Viktor Eftemiu", Blloku " Vasil Shanto", prane ish godines KESH

BASHKIMI I DHOMAVE TE TREGTISE DHE INDUSTRISE SE SHQIPERISE - Adresa: Rr “Dervish Hima”, Rezidenca Ambasador 3, Kati 19, Ap.154

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Reklame


Reklame
Abissnet


Reklame
DGA_BigBrother9