marketkonektVendim i KM Nr. 589 datë 10.09.2014
PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË EVIDENTIMIT FAKTIK, NË TERREN, TË NDËRTIMEVE PA LEJE/SHTESAVE NË NDËRTIME ME LEJE, TË ORGANEVE DHE DOKUMENTACIONIT PË

Vendim i KM Nr. 569 datë 03.09.2014
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SLLOVENISË, MBI AKTIVITETIN F

Vendim i KM Nr. 568 datë 03.09.2014
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS FEDERALE TË GJERMANISË

Urdhër Nr. 257 datë 29.08.2014
PËR DELEGIMIN E KOMPETENCAVE TË DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM TË GJENDJES CIVILE, DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM TË SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Vendim i KM Nr. 579 datë 03.09.2014
PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 99, DATË 18.2.2005, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E KATALOGUT SHQIPTAR TË KLASIFIKIMIT TË MBETJEVE”

Vendim i KM Nr. 577 datë 03.09.2014
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 827, DATË 11.6.2008, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR HAPJEN, PRANË UNIVERSITETIT “ALEKSANDËR MOISIU”,

Vendim i KM Nr. 576 datë 03.09.2014
PËR HEQJEN NGA FONDI PYJOR/KULLOSOR KOMBËTAR TË MBI TË CILËN DO TË NDËRTOHEN 11 HIDROCENTRALET MBI LUMIN CURRAJ

Vendim i KM Nr. 575 datë 03.09.2014
PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 1196, DATË 3.12.2009, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TEmri i biznesit
QytetiKërko sipas viteve:   
Si të prishni apo anuloni një kontratë

Çfarëdo qoftë arsyeja përse duhet të prishet një kontratë, ekziston një proces për t'u ndjekur, në mënyrë që të shmangen edhe pasojat më minimale në dëmin tënd. Mjafton të kini parasysh këto gjëra:
| Shto tek te Preferuarat
Argetohu Gjej
Jeta e perditshme Te nevojshme


alpet

GlobeAlbania