Tipi dhe numri i aktit
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 

✖Mbyll
Ligje të rëndësishme