ebuy.al
Alexa AlexaVendim i KM Nr. 199 datë 02.04.2014
PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR. 480, DATË 22.6.2011, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES MODEL TË PLANIFIKIMIT”, TË NDRYSHUAR

Vendim i KM Nr. 196 datë 02.04.2014
PËR MIRATIMIN E AUTORIZIMIT PËR NDËRTIMIN DHE SHFRYTËZIMIN E CENTRALIT ELEKTRIK FOTOVOLTAIK TË SHOQËRISË “UKKO” SHA

Vendim i KM Nr. 195 datë 02.04.2014
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 42, DATË 17.1.1998 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E STATUTIT TË SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT”, TË NDRYS

Vendim i KM Nr. 194 datë 02.04.2014
PËR PËRCAKTIMIN E MASËS SË FINANCIMIT, NGA BUXHETI I VITIT 2014, PËR BASHKËSITË FETARE TRADICIONALE QË KANË NËNSHKRUAR MARRËVESHJE ME KËSHILLIN E MINI

Vendim i KM Nr. 193 datë 02.04.2014
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 47, DATË 16.1.2008 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR PROGRAMIN E NXITJES SË PUNËSIMIT, NËPËRMJET FORMIMIT

Vendim i KM Nr. 192 datë 02.04.2014
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 48, DATË 16.1.2008 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR PROGRAMIN E NXITJES SË PUNËSIMIT TË PUNËKËRKUESVE TË

Vendim i KM Nr. 20 datë 22.01.2014
PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË PËRGJITHSHËM ANALITIK TË PROJEKTAKTEVE, QË DO TË PARAQITEN PËR SHQYRTIM NË KËSHILLIN E MINISTRAVE GJATË VITIT 2014

Vendim i KM Nr. 191 datë 02.04.2014
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.804, DATË 21.11.2007, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË PERSONELIT TË POLICISËEmri i biznesit
QytetiKërko sipas viteve:   
Si të prishni apo anuloni një kontratë

Çfarëdo qoftë arsyeja përse duhet të prishet një kontratë, ekziston një proces për t'u ndjekur, në mënyrë që të shmangen edhe pasojat më minimale në dëmin tënd. Mjafton të kini parasysh këto gjëra:
Kerkoni Gjeni Prona

| Shto tek te Preferuarat
Spitali Amerikan