marketkonektVendim i KM Nr. 747 datë 05.11.2014
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË GRANTIT ME SHKËMBIM LETRASH, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË SHTETIT TË K

Vendim i KM Nr. 746 datë 05.11.2014
PËR EMËRIMIN NË DETYRË TË NJË ANËTARI TË KOMISIONIT KOMBËTAR RREGULLATOR TË SEKTORIT TË FURNIZIMIT ME UJË DHE TË LARGIMIT E TË PËRPUNIMIT TË UJËRAVE T

Vendim i KM Nr. 745 datë 05.11.2014
PËR KONTRIBUTIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË PËR QEVERINË E REPUBLIKËS SË IRAKUT

Vendim i KM Nr. 744 datë 05.11.2014
PËR KALIMIN, NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI, TË OBJEKTIT “FAKULTETI I GJEOLOGJISË DHE MINIERAVE”, TIRANË, NGA MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT/UNIVERSITET

Vendim i KM Nr. 743 datë 05.11.2014
PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I RRUGËS TREBISHT-DOGANË, KOMUNA

Vendim i KM Nr. 742 datë 05.11.2014
PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA HAPJA DHE SISTEMIMI I SHESHIT PARA STADIUM

Vendim i KM Nr. 741 datë 05.11.2014
PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE, KRITEREVE TË PËRDORIMIT DHE KONTROLLIT TË FONDIT TË POSAÇËM, NË FUNKSION TË VEPRIMTARISË HETIMORE DHE PROCESIT INFORMATIV

Vendim i KM Nr. 740 datë 05.11.2014
PËR PËRCAKTIMIN E FUNKSIONEVE KORRESPONDUESE PËR GRADAT E PERSONELIT OPERACIONAL NË SHËRBIMIN PËR ÇËSHTJET E BRENDSHME DHE ANKESAT, NË MINISTRINË E PUEmri i biznesit
QytetiKërko sipas viteve:   
Si të prishni apo anuloni një kontratë

Çfarëdo qoftë arsyeja përse duhet të prishet një kontratë, ekziston një proces për t'u ndjekur, në mënyrë që të shmangen edhe pasojat më minimale në dëmin tënd. Mjafton të kini parasysh këto gjëra:
Argetohu Gjej
Jeta e perditshme Te nevojshme
digitalb
spitaliamerikan

as