Kerko Prona
Shfleto Prona
e paspecifikuar
e paspecifikuar
Shitje
Shitje
Shitje
Shitje

Shitje
Shitje
Shitje
Shitje
Shitje
e paspecifikuar

Rreth PRONA NE SHITJE

Lısta e Fundit e Pronave Në Shıtje

Dërgoni ofertat tuaja me zarf të mbyllur në adresën:

Departamenti i Riskut të Kredive
Banka Kombëtare Tregtare
Bulevardi Zhan D’Ark, Tiranë,

ose në adresën e emailit asc@bkt.com.al, ose në degën përkatëse/më të afërt të BKT-së.

Kontakt

Për më shumë informacion,
kontaktoni në numrin e telefonit :

+355 4 22 81 486 / +355 67 20 12 664

ose në degën përkatëse/më të afërt të BKT-së.

Copyright © BKT Banka Kombetare Tregetare
Developed by ikub.al