PERGJEGJES MAGAZINE (M)
ikub#: 2006220081
Vendndodhja: Tiranë
Kategoria: Tjeter
Deri ne: 15/07/2020
Lloji i punes: I Perhershem
Pozicion Vakant: PERGJEGJES MAGAZINE (M) Departamenti i Magazinimit dhe Logjistikes
ALKOS GROUP ALBANIA eshte Distributori Ekskluziv per tregetimin e markave me te njohura nderkombetare ne fushen e Artikujve Shtepiak dhe te Konsumit, Kozmetikes dhe te Kujdesit personal, me Zyra Qendrore ne Autostraden Tirane – Durres, km 12. 

PËRGJEGJËS MAGAZINE

MISIONI DHE FUNKSIONET BAZË:

Përgjegjësi Magazinës është përgjegjës për planifikimin dhe manaxhimin  e të githë aktiviteteve të shpërndarjes, transportit, zinxhirit të furnizimit, magazinimit dhe shërbimin/kujdesit ndaj klientit. Përgjegjësitë e tij gjithashtu përfshijnë menaxhimin e të gjithë ciklit të punës që nga magazinimi e deri në shpërndarjen e mallrave; plotësimit të nevojave operative të njësive të biznesit në të gjithë Shqipërinë, duke koordinuar stafin në ndarjen e roleve e përgjegjësive dhe duke mbikqyrur hapat deri në finalizimin e procesit.

PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

 1. Përgjegjës për zhvillimin dhe përmirësimin e infrastrukturës së zinxhirit të furnizimit, duke përfshirë qendrën e shpërndarjes, magazinën, transportin dhe cilësinë e shërbimit/shpërndarjes;
 2. Eshte pergjegjes per realizimin dhe performimin e drejte te detyrave qe lidhen me mbarevajten gjate procesit te punes prane magazinave;
 3. Kontrolli i faturave dhe packing list dhe konfirmimi me email në lidhje me saktësinë e porosive të magazinuara;
 4. Mban inventar per te gjithe produktet qe ka ne mbikqyrje dhe mbikqyr statusin e porosive, dërgesat;
 5. Realizon ndarje te percaktuar sipas kodeve, llojit dhe nenllojit te produkteve,
 6. Ndjek dhe raporton problemet e linduara nga dëmtimet e produketve;
 7. Ka detyre te riktheje cdo produkt qe eshte demtuar si dhe te mbaje procesverbal per kete veprim;
 8. Planifikon dhe mbikqyr asetet dhe infrastrukturën logjistike; Mban gjurmët e cilësisë (gjurmueshëmrinë e produktit), sasisë dhe niveleve të stoqeve;
 9. Përgjegjës për ndjekjen dhe përmbushjen e të gjitha nevojave për transport dhe lëvizjeve në terren;
 10. Organizon dhe bashkërendon aktivitetet e departamenteve që ai drejton (Magazinat, Transportin, dhe Teknikën), si dhe mbikqyr statusin e porosive dhe dërgesat;
 11. Mbikqyr, trajnon dhe zhvillon skuadrën e tij të punës;
 12. Zgjidh në mënyrë efiçente dhe sa më praktike emergjencat e lindura;
 13. Është përgjegjës për mirëmbajtjen e të gjithë objekteve dhe mjeteve të Kompanisë;
 14. Kujdeset për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit (duke u kujdesur edhe për shpenzimin e karburantit me evidencat perkatese dhe mirembajtja teknike e mjeteve të tjera të punës (Libri i makines), Raportimi i ketyre shpenzimeve;
 15. Zbaton ligjet, rregulloret dhe kërkesat ISO;
 16. Kujdeset për respektimin e dhe etikën e komunikimit të stafit te magazines me njeri - tjetrin, 
 17. Ndjek rrugët e furnizimit të mjeteve nga magazina qendrore në pikat sekondare/marketet apo klinetët tanë si dhe levizjet e mallit brenda pikave sekondare me grafik të rregullt dhe në kohë emergjence.
 18. Koordinohet mes Dep. e Logjistiken per importet dhe transportin e tyre nga porti ne magazine qendrore.
 19. Trainimi periodik i stafit te magazines per: sigurimin teknik dhe mbrojtjen nga zjarri.

 

AFTËSITË:

 • Aftësi të shkëlqyera organizative, duke përfshirë aftësitë  për të planifikuar punën dhe vendosur prioritete;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese, të zotërojë etikë pune dhe integritet;
 • Aftësi të shkëlqyera analitike dhe aftësi për të zgjidhur në mënyrë efikase problemet;
 • Aftësi për të kryer shumë detyra njëkohësisht dhe aftësi për të qenë i orientuar tek detajet;
 • Aftësi shumë të mira ndërpersonale;
 • Ndjenjë përgjegjësie;
 • Aftësi për të ruajtur qetësinë gjatë situatave me stres të lartë dhe për të ruajtur fokusin mbi objektivat përfundimtare.


KERKESAT:

 • Arsimi i mesem (i larte perben avantazh),
 • Eksperienca te ngjashme ne fushen e shperndarjes, distribucionit ne tregun shqiptar rreth 2 vite,
 • Njohuri ne gjuhen angleze perben avantazh,
 • Aftesi shume te mira komunikuese, organizative dhe menaxhuese,
 • Te jete i gatshem te pershtatet, te marre pergjegjesi dhe te jete i besueshem,
 • Te kete aftesi ne zgjidhjen e problemeve dhe te punoj nen presion,
 • Mosha: mbi 30 vjeç


Aplikimet mbyllen me 15 Korrik 2020

Luten te gjithe te interesuarit te aplikojne duke derguar CV-ne ne adresen Email: o.cela@alkosgroup.al

Ju informojme se vetem kandidatet e perzgjedhur nga dokumentacioni do te njoftohen per interviste.

*Te gjithe aplikimet do te trajtohen me konfidencialitet te larte sipas Ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqiperise per “Mbrojtjen e te Dhenave Personale”

 

 Hyr me llogarine e facebook


Tiranë
Per me shume nga Alkos Group
Tiranë
Per me shume nga Alkos Group


NJOFTIME TE SPONSORIZUARA
Tiranë
Zhvillues Software
Deri ne: 15/07/2020
Tiranë
Tjeter
Deri ne: 31/07/2020
Tiranë
Tjeter
Deri ne: 15/07/2020
Tiranë
Tjeter
Deri ne: 15/07/2020
Tiranë
Zhvillues Software
Deri ne: 22/07/2020
Tiranë
Tjeter
Deri ne: 15/07/2020
Tiranë
Tjeter
Deri ne: 15/07/2020
Tiranë
Tjeter
Deri ne: 15/07/2020
Tiranë
Tjeter
Deri ne: 15/07/2020
Tiranë
Tjeter
Deri ne: 25/07/2020
Tiranë
Tjeter
Deri ne: 15/07/2020
Tiranë
Zhvillues Software
Deri ne: 15/07/2020
Tiranë
Administrator Rrjeti
Deri ne: 22/07/2020
Tiranë
Tjeter
Deri ne: 15/07/2020
Tiranë
Asistente
Deri ne: 15/07/2020
Tiranë
Zhvillues Software
Deri ne: 08/08/2020
Tiranë
Administrator Rrjeti
Deri ne: 15/07/2020
Tiranë
Tjeter
Deri ne: 09/08/2020
Tiranë
Ekonomist
Deri ne: 08/08/2020
Tiranë
Tjeter
Deri ne: 15/07/2020
NJOFTIMET E FUNDIT
Tiranë
Agjent Shitjeje
Deri ne: 05/08/2020
Ish Blloku
Tjeter
Deri ne: 26/07/2020
Tiranë
Tjeter
Deri ne: 15/03/2022
Shqiperi
Menaxher Projekti
Deri ne: 10/08/2020
Tiranë
Administrator Rrjeti
Deri ne: 15/07/2020
Tiranë
Dizenjues grafik
Deri ne: 07/08/2020
Prishtine
Agjent Shitjeje
Deri ne: 16/07/2020
Gjermani
Infermier
Deri ne: 20/08/2020
Tiranë
Kamarier/Banakier
Deri ne: 10/08/2020
Tiranë
Tjeter
Deri ne: 09/08/2020
Tiranë
Sanitare
Deri ne: 09/08/2020
Tiranë
Agjent Shitjeje
Deri ne: 29/07/2020
Tiranë
Ekonomist
Deri ne: 08/08/2020
Tiranë
Zhvillues Software
Deri ne: 08/08/2020
Shqiperi
Financier
Deri ne: 15/07/2020
Shqiperi
Tjeter
Deri ne: 22/07/2020
Shqiperi
Tjeter
Deri ne: 22/07/2020
Shfleto artikuj te tjere per: ALKOS MAGAZINE MAGAZINIER
Postuar nga: M.G
ikub #:
2006220081
Copyright © 2006 -2020ikub.al shpk, All Rights Reserved